Ders Adı Özel Öğretim Yöntemleri II
Ders Kodu TEF453
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Çeşitli alanlarda öğrenme ve öğretme metodlarını bilme ve uygulayabilme 2) Çeşitli kaynaklardan yararlanarak mesleki ve teknik konularla ilgili hazırlık yapabilme 3) Sunum hazırlayabilme, hazırlanan sunumları sunabilme 4) Çeşitli soru hazırlama tekniklerini kullanabilme 5) Ders materyali hazırlayabilme 6)Ders planı, Ünite planı, Proje ünite planı, Blok zamanlı ünite planlarını anlayabilme ve hazırlayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Micro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Eğitimde programı, öğretim programı ve ders programını tanımlamak. 2. Öğrenme stratejilerini kavramak. 3. Öğrenme modellerini kavramak. 4. Öğrenme yöntem ve tekniklerini kavramak. 5. Öğretimde çağdaş yaklaşımları kavramak.
Dersin Amacı Öğretme ve öğrenme metodları ile ilgili temel prensipleri anlamak ve uygulamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler, proje hakkında bilgilendirme, proje gruplarının oluşturulması
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Eğitim Programı
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
3 Program Geliştirme Yaklaşımları
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
4 Öğrenme Öğretme Stratejileri
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
5 Öğrenme Öğretme Modelleri
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
6 Öğretim Yöntem ve Teknikleri
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
7 Öğretim Yöntem ve Teknikleri
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
8 Öğretim Yöntem ve Teknikleri
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
9 Öğretim Yöntem ve Teknikleri
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
10 Öğretim Yöntem ve Teknikleri
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
11 Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
12 Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
13 Öğretim Araçları
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
14 Öğretimin Planlanması
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 0
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 0
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 0
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 0
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 0
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 0
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 5
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 4
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 5
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 109    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Doğanay,Ahmet(2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)