Ders Adı Rehberlik
Ders Kodu TEF454
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklama. 2 Eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğin yeri,önemi ve işlevini kavrama. 3 Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt etme. 4 Rehberlikte temel tutum ve anlayış geliştirme. 5 İlgili yönetmeliklere göre öğretmenlerin rehberlik hizmetlerindeki görev ve sorumluluklarını benimseme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1 Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklamak. 2. Eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğin yeri,önemi ve işlevini kavrayabilmek. 3. Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilmek. 4. Rehberlikte temel tutum ve anlayış geliştirebilmek. 5. İlgili yönetmeliklere göre öğretmenlerin rehberlik hizmetlerindeki görev ve sorumluluklarını kavrayabilmek..
Dersin Amacı Dersin Amacı: Öğrencilerin okul başarılarını artırmak ve psikolojileri ile ilgili bilgi kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler, proje hakkında bilgilendirme, proje gruplarının oluşturulması
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
3 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
4 Rehberliğin Amaçları
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
5 Rehberliğin İlkeleri
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
6 Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
7 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
8 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
9 Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
10 Özel Eğitim ve rehberlik
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
11 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
12 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
13 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Değerlendirme
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
14 Genel Tekrar
  Ön Hazırlık: Rehberlik soruları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 0
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 0
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 0
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 0
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 0
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 0
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 5
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 4
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 5
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 87    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Aydın, Betül (2007). Rehberlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık 2. Erkan, Serdar(2005). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık 3. Güven, Mehmet (2008). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Anı Yayıncılık 4.Selçuk, Ziya, Güner, Nedret (2004). Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık 5. Kaya, Alim (2004). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Anı Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)