Ders Adı Etkili ve Başarılı İletişim
Ders Kodu TEF455
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim Süreçlerini öğrenir. İletişimin İlkelerini öğrenir İletişimin Çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur. Temel İletişim Unsurları hakkında bilgi sahibi olur. İletişim Teori ve Yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. İletişimin Önemini kavrar. İletişim Kuramlarını öğrenir. İletişim Araçları hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kişilerarası iletişimin tanımı, iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İletişim Süreçlerini öğretmek. İletişimin İlkelerini öğretmek. İletişimin Çeşitleri hakkında bilgi vermek. Temel İletişim Unsurları hakkında bilgi vermek İletişim Teori ve Yöntemleri hakkında bilgi vermek İletişimin Önemini kavratmak İletişim Kuramlarını öğretmek İletişim Araçları hakkında bilgi vermek
Dersin Amacı Temel iletişim becerilerini ve iletişimi etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri vurgulamaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İletişimin Tanımı
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temini
2 İletişimin Süreçleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
3 İletişimin İlkeleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
4 İletişimin Çeşitleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
5 İletişimin Çeşitleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
6 Temel İletişim Unsurları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
7 İletişim Teori ve Yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
8 İletişim Teori ve Yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
9 İletişimin Önemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
10 İletişim Kuramları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
11 İletişim Kuramları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
12 İletişim Araçları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
13 İnsan İlişkilerinin İlkeleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
14 Genel Tekrar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 0
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 0
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 0
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 0
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 0
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 3
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 4
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 4
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 4
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 4
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Dökmen,Ü,.İletişim Çatışmaları ve Empati, Ankara, 2000 Abacı,R,.Yaşamın Kalitelendirilmesi, Form Stil Yayıncılık, İstanbul, 2005
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)