Ders Adı Hidrolik ve Pnömatik
Ders Kodu TEF456
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Hidrolik kontrol devreleri hakkında genel birikime sahip olmak ve hidrolik devrelerde akışkan özelliklerini tanır ve anlar. 2. Hidrolik devre donanımlarını tanımak ve hidrolik devreleri tanır. 3. Hidrolik pompaları ve valfleri tanır. 4. Hareket ve denetim diyagramları; fonksiyon diyagramları, fonksiyon diyagramlarının kurulma becerilerine sahip olur. 5. Pnömatik kontrol devreleri hakkında genel birikime sahip olmak ve pnömatik silindirleri tanır. 6. Pnömatik devrelerde kullanılan valfleri tanımak ve pnömatik devrelerde zaman geciktirme devrelerini tanır. 7. Pnömatik devrelerin otomatik kontrol sistemlerini tanımak, kurgulayabilmek ve Hidrolik ve pnömatik devre çiziminde kullanılan sembolleri kullanır. 8. Küçük hidrolik-pnömatik devre uygulamaları yapar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel tanım ve prensipler, hidrolik akışkanlar ve özellikleri, hidrolikte kullanılan standart semboller. Hidrolik pompa ve motorlar, hidrolik silindirler, hidrolik valfler, boru ve hortumlar, sızdırmazlık elemanları, filtreler, yağ hazneleri, hidrolik akümlatörler, manometreler. Pnömatikte fiziksel prensipler, pnömatikte kullanılan standart semboller, hava üretimi, dağıtımı, pnömatik motorlar, pnömatik valfler, pnömatik devreler. Hidrolik devreler, pnömatik devreler. Hidrolik ve pnömatik sistemlerin bakım ve kontrolü.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Hidrolik kontrol devreleri hakkında genel birikime sahip olmak ve hidrolik devrelerde akışkan özelliklerini tanıyabilir ve anlayabilir. 2. Hidrolik devre donanımlarını tanımak ve hidrolik devreleri tanıyabilir. 3. Hidrolik pompaları ve valfleri tanıyabilir. 4. Hareket ve denetim diyagramları; fonksiyon diyagramları, fonksiyon diyagramlarının kurulma becerilerine sahip olabilir. 5. Pnömatik kontrol devreleri hakkında genel birikime sahip olmak ve pnömatik silindirleri tanıyabilir. 6. Pnömatik devrelerde kullanılan valfleri tanımak ve pnömatik devrelerde zaman geciktirme devrelerini tanıyabilir. 7. Pnömatik devrelerin otomatik kontrol sistemlerini tanımak, kurgulayabilmek ve Hidrolik ve pnömatik devre çiziminde kullanılan sembolleri kullanabilir. 8. Küçük hidrolik-pnömatik devre uygulamaları yapabilir.
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere; endüstriyel hidrolik ve pnömatik sistemler hakkında bilgiler kazandırmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanımı ve hidrolik-pnömatik sistemler hakkında genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Ders programının temin edilmesi
2 Hidroliğin temel prensipleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
3 Hidrolik enerji ve hareket
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
4 Hidrolik sistemler ve devre elemanları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
5 Yağ deposu, boru ve hortumlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
6 Hidrolik Pompalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
7 Hidrolik motorlar ve silindirler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
8 Hidrolik valfler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
9 Hidrolik akümülatörler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
10 Hidrolik devrelerde kullanılan akışkanların özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
11 Filtreler, sızdırmazlık elemanları ve manometreler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
12 Hidrolik sistem tasarımı ve devre şemaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
13 Pnömatik sistemler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
14 Pnömatik sistemlerde havanın kontrolü, pnömatik devre elemanları ve devre şemaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 5
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 4
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 4
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 5
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 5
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 5
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 5
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 2
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 5
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 3
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 3
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 1 2
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 79    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Hidrolik ve Pnömatik, İsmail KARACAN, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2005. Endüstriyel Hidrolik, İsmail Karacan, Ankara, 1996.
Diğer Kaynaklar Hidrolik, Sümer Mutlu, Ünsal İstemi, Mehmet Beyazıt, Birsen Yayınevi, 1983. Teorik ve Pratik hidrolik, Prof.Dr. Hayrettin DÖNMEZER, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul, 1973.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)