Ders Adı Malzeme I
Ders Kodu MTK101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 1-Abdullah ÖZSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Malzeme bilimi ile ilgili temel kavramları tanıma 2) Malzemelerin özelliklerini tanıma 3) Malzemelerin iç yapılarını tanıma 4) Malzeme seçimini bilme 5) Malzemelerin mekanik davranışlarını açıklama 6) Malzeme özellilklerine etki eden faktörleri bilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Malzemenin genel özellikleri, malzeme seçimi, malzemelerin sınıflandırılması, atom yapısı, kristal sistemleri, kristal hataları, alaşımlar ve alaşımların oluşumları, faz diyagramları, faz analizleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Malzeme bilimi ile ilgili temel kavramları tanımak 2) Malzemelerin özelliklerini öğrenmek 3) Malzemelerin iç yapılarını tanımak 4) Malzeme seçimini bilmek 5) Malzemelerin mekanik davranışlarını açıklamak 6) Malzeme özellilklerine etki eden faktörleri bilmek
Dersin Amacı Malzeme biliminin bazı temel kavramlarını anlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Malzeme bilimine giriş
2 Malzemelerin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Malzeme seçimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Atom yapısı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Atomlararası bağlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Kristal yapılar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Kristal yapı hataları ve amorf katılar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Miller indisleri, düzlem ve doğrultular
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Teorik yoğunluk, düzlemsel ve doğrusal atom yoğunlukları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Uygulamalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Faz diyagramları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Gibbs Kuralı ve soğuma eğrileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Faz analizleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Demir karbon diyagramı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 2
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 1
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 1
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 2
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 1
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Savaşkan, Temel (2001). Malzeme Bilgisi ve Muayenesi Eğitim bilimine giriş. Trabzon: Derya Yayınevi. 2. Uzun, Hüseyin; Fındık, Fehim ve Salman, Serdar (2003). Malzeme Biliminin Temelleri. İstanbul: Değişim Yayınları. 3. Callister, W. D. Jr.,(2003). Materials Science and Engineering-An Introduction. John Wiley & Sons. 4.Özsoy, Abdullah(2007). Malzeme-1 sunuları, (tefsrv.sdu.edu.tr/~ozsoy).
Materyal
Dökümanlar 1.Özsoy, Abdullah(2007). Malzeme-1 sunuları, (tefsrv.sdu.edu.tr/~ozsoy).
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)