Ders Adı Malzeme II
Ders Kodu MTK102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 1-Abdullah ÖZSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Malzeme bilimi ile ilgili temel kavramları tanıma 2) Malzemelerin özelliklerini tanıma 3) Dökme demir ve çelikleri tanıma 4) Isıl işlemleri anlama 5) Korozyonu anlama 6) Malzemelerin mekanik davranışlarını açıklama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çelik ve dökme demirler Fe-C faz diyagramı, malzeme standartları, çeliklerin sınıflandırılması ısıl işlemler demir dışı malzemeler korozyon, malzemelerin mekanik özellikleri (çekme, basma, eğme, darbe, yorulma, burulma, sürülme) tahribatsız malzeme muayene yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Malzeme bilimi ile ilgili temel kavramları tanımak 2) Malzemelerin özelliklerini öğrenmek 3) Dökme demir ve çelikleri tanımak 4) Isıl işlemleri anlamak 5) Korozyon ve malzemelerin hasra uğramasını anlamak 6) Malzemelerin mekanik davranışlarını açıklamak
Dersin Amacı Çelik ve dökme demirleri, ısıl işlemleri tanıma, malzemelerin mekanik özelliklerini öğrenme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Dökme demirlerin özellikleri ve sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Çeliklerin özellikleri ve sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Fe-Fe3C Faz Diyagramında Oluşan Fazlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Fe-Fe3C Faz Diyagramında faz analizleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Isıl işlemler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Yüzey sertleştirme işlemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Malzeme standartları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Çevre koşullarının etkileri ve korozyon
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Mekanik özelliklere giriş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Çekme ve basma özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Sertlik ve mekanik özelliklerle olan ilişkisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Yorulma ve sürünme özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Darbe ve kırılma davranışları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 2
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 1
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 1
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 2
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 4
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 4
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 1
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 4
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 3
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 4
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Savaşkan, Temel (2001). Malzeme Bilgisi ve Muayenesi Eğitim bilimine giriş. Trabzon: Derya Yayınevi. 2. Callister, W. D. Jr.,(2003). Materials Science and Engineering-An Introduction. John Wiley & Sons. 3. Özsoy, Abdullah(2007). Malzeme-2 sunuları, (tefsrv.sdu.edu.tr/~ozsoy).
Materyal
Dökümanlar 1. Özsoy, Abdullah(2007). Malzeme-2 sunuları, (tefsrv.sdu.edu.tr/~ozsoy).
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)