Ders Adı Temel İşlem Tekniği
Ders Kodu MTK103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 3-Nihat YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kumpas, mikrometre, komparatör, ölçme/kontrol mastarları gibi ölçü aletlerini kullanmak 2) İmalat resmine uygun markalama yapabilmek 3) Tornalama ve frezeleme işlemlerini n ve alet bilemenin nasıl yapılacağını öğrenir 4) Tesviyeleme, Testereyle kesme, delme, kılavuz/rayba/pafta çekme, tornalama, frezeleme, kaynak yapma, takım bileme kabiliyetini kazandırmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tesviyeleme, Testereyle kesme, delme, kılavuz/rayba/pafta çekme, tornalama, frezeleme ve kaynak işlemleri ve ölçme teknolojisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Kumpas, mikrometre, komparatör, ölçme/kontrol mastarları gibi ölçü aletlerini kullanmayı öğretmek 2) İmalat resmine uygun markalama yapmayı öğretmek 3) Tornalama ve frezeleme işlemlerini ve alet bilemenin nasıl yapılacağını öğretmek 4) Tesviyeleme, Testereyle kesme, delme, kılavuz/rayba/pafta çekme, tornalama, frezeleme, kaynak yapma, takım bileme kabiliyetini kazandırmak
Dersin Amacı Bu dersin amacı makine ve yedek parça sektörüne yönelik genel imalat yöntem ve teknolojileri hakkında nitelikli bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ölçme-kontrol ve el tesviyeciliği ile ilgili temel bilgiler
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Tolerans ve yüzey kaliteleri-el tesviyeciliği temel işlemleri- uygulama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Kumpaslar- el tesviyeciliği temel işlemleri- uygulama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Mikrometreler- el tesviyeciliği temel işlemleri- uygulama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Markalama ve mastarlar- el tesviyeciliği işlemleri-delme- uygulama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Komparatör,geyç ve mastarlar- diş açma- el tesviyeciliği işlemleri- uygulama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Delme işlemleri ver malzeme tutturma sistemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Tesviyeleme, testereyle kesme el ve makine işlem uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Delme, klavuz, rayba, pafta çekme el ve makine işlem uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 torna-freze- el ve makine işlemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Kaynak-torna-freze- el ve makine işlemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Alet bileme uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Genel atölye uygulamaları
  Ön Hazırlık: rapor hazırlama
14 Genel atölye uygulamaları
  Ön Hazırlık: rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 3
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 3
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 3
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 0
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 3
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 14 40
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 1 5
Ödevler 1 1 1
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Metal Meslek Bilgisi, MEB yay. 1995 2. Takım Tezgahları, Mustafa Akkurt, Çağlayan Kitapevi, İstanbul, 1990. 3. Özcan Şefik, Bulut Halil, Atelye ve Teknoloji Meslek Bilgisi Cilt 1-2-3, 1993 4. Megep Ders notları (www.megep.gov.tr )
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)