Ders Adı Tasarı Geometri
Ders Kodu MTK104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-Nurettin AYDOĞDU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 İzdüşüm çeşitlerini kullanarak nesnelerin uzaydaki durumlarını kavrar. 2 Aksonometrik izdüşüm sistemlerinin özelliklerinin öğrenilmesi. 3) Yardımcı izdüşüm, yatırma ve döndürme metotları ile doğruların tam boyları, düzlemlerin gerçek büyüklüklerinin ve temel açılarının bulunması kavrar 4) Doğru - düzlem, düzlem - düzlem ilişkileri kavra 5 Delme noktası arakesit bulunmasını kavrar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tasarımın temeli olan izdüşüm sistemleri ile ilgili uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Nokta ve doğruların izdüşümünü bulmayı öğrenmek 2) Düzlemlerin izdüşümünü bulmayı öğrenmek 3) Cisimlerin izdüşümünü bulmayı öğrenmek 4) Cisimlerin arakesitlerinin bulunmasını öğrenmek 5)Cisimlerin uzaydaki konumlarının bulunmasını öğrenmek
Dersin Amacı İzdüşüm çeşitlerini kullanarak nesnelerin uzaydaki durumları hakkında bilgi sahibi olmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında genel bilgiler vermek.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ve temrinlerin sunulması.
2 Tasarı geometri ve izdüşüm terimlerinin tarifleri.
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
3 İzdüşüm çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Antetli kağıdı çizim için hazırlamak.
4 Nokta ve doğruların normal ve yardımcı izdüşümleri.
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
5 Yardımcı izdüşüm
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
6 Yatırma ve döndürme metotları ile doğruların tam boyları.
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
7 Düzlemlerin gerçek büyüklüklerinin ve temel açılarının bulunması
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
8 Görünürlük prensipleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
9 Doğru - düzlem, düzlem - düzlem ilişkileri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
10 Doğru - düzlem, düzlem - düzlem ilişkileri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
11 Point of holing, Determination of intersection
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
12 Arakesitler arasındaki açıların bulunması
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
13 Paralellik, diklik ve vektörler
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
14 Paralellik, diklik ve vektörler
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 5
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 4
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 5
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 5
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 4
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 12 1 12
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 8 2 16
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)HORNİNGER H., Aksonometri, Teknik Üniversite Matbaası Gümüşsuyu-İSTANBUL.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)