Ders Adı Teknik Resim I
Ders Kodu MTK105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Teknik yazı yazmak, antetli teknik resim kağıdını tanımlayabilmek. 2) Çizgi çeşitlerini ve yay çizimlerini yapmak. Yaylar ile üçgen, elips, beşgen, sekizgen gibi geometrik çizimleri yapmak. 3) Perspektif ve izdüşümü kavramak. 4) Üç görünüş ve perspektif çizimler yapmak. 5) Perspektifte ölçülendirme yapmak. 6) Yarım, tam kesit görünüşleri çizmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel Teknik Resim kuralları ve uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Teknik Resim kurallarını öğretmek. 2) Teknik Resim kurarlarını kullanarak geometrik parçaların çizimini yaptırmak. 3) Model parçalardan kesit aldırmak 4)Model parçalardan görünüş çıkartmak. 5)İki boyutlu görünüşlerden perspektif çizdirmek.
Dersin Amacı Teknik Resim kurallarını öğrenerek mesleki tasarımlar ve projeler çizebilmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Teknik Resim hakkında genel bilgiler vermek.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ve temrinlerin sunulması.
2 Teknik resim aletlerini ve antetli A4 kağıdını tanımak.
  Ön Hazırlık: Aletlerin kullanımıyla ilgili görsel sunu yapmak.
3 Norm yazı, dik yazı ve teknik resim (antetli) kağıdı tanımlamak
  Ön Hazırlık: Antetli kağıdı çizim için hazırlamak.
4 Standart Çizgi çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
5 Üçgen, beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen ve dokuzgen gibi geometrik çizimleri yaylar yardımıyla çizmek.
  Ön Hazırlık: Pergel kullanımının gösterimi.
6 Yaylar yardımıyla elips çizimi.
  Ön Hazırlık: Pistole ve yay cetvellerinin kullanımını göstermek
7 Pergel yarımıyla iki daireyi içten ve dıştan teğet yaylar ile birleştirmek.
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
8 İzdüşüm ve Perspektif, Epür düzlemi.
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
9 Değişik geometrilerin izdüşümü
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
10 Perspektiften üç görünüş çıkarma, kesit görünüşlerin çizimi.
  Ön Hazırlık: Gönye, T cetveli ve pergelin etkili kullanımı.
11 Perspektiften üç görünüş çıkarma, kesit görünüşlerin çizimi.
  Ön Hazırlık: Gönye, T cetveli ve pergelin etkili kullanımı.
12 Üç görünüşten perspektif çizimi.
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
13 Ölçülendirme ve yüzey işaretleri.
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
14 Şekil ve konum toleransları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 5
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 4
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 5
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 4
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 8 25
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 10 2 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Mustafa Bağcı, 2009. Teknik Resim, Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul. 2) Şen, İ. Zeki, Özçilingir, Nail, Temel Teknik Resim, Ders kitapları A.Ş., İstanbul, 1991.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)