Ders Adı Teknik Resim II
Ders Kodu MTK106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Perspektif ve izdüşümü kavramak. 2) Üç görünüş ve perspektif çizimler yapmak. 3) Yarım, tam kesit görünüşleri çizmek. 4)İmalatı yapılacak iş parçalarının çizimini yapmak 5)İmalatı yapılacak sistemin montaj resmini yapmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel Teknik Resim kuralları ve uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Makine parçalarının iki boyutlu ve üç boyutlu teknik çizimlerini yaptırmak. 2) İki boyutlu ve üç boyutlu parça kesitleri aldırmak. 3) İki ve üç boyutlu montaj çizimleri yaptırmak. 4)İki ve üç boyutlu imalat resimleri çizdirmek. 5)projelere gerekli olan toleransları verdirmek.
Dersin Amacı Resim kurallarını kullanarak mesleki tasarımlar ve projeler çizebilmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ders hakkında genel bilgiler vermek.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ve temrinlerin sunulması
2 Birinci, üçüncü izdüşüm ve ok metotları
  Ön Hazırlık: Aletlerin kullanımıyla ilgili görsel sunu yapmak
3 Özel görünüşler
  Ön Hazırlık: Antetli kağıdı çizim için hazırlamak.
4 Yardımcı, döndürülmüş, yerinde döndürülmüş ve lokal görünüşler
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
5 Perspektif görünüş çizimleri
  Ön Hazırlık: Pergel kullanımının gösterimi.
6 İzometrik, kavaliyer, kabinet ve kuşbakışı izdüşüm çizimleri
  Ön Hazırlık: Pistole ve yay cetvellerinin kullanımını göstermek
7 İzometrik, kavaliyer, kabinet ve kuşbakışı izdüşüm çizimleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
8 Kesitler ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
9 Kesitler ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
10 Kesitler ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
11 Makine sistemlerinin imalat resmi çizimi
  Ön Hazırlık: Gönye, T cetveli ve pergelin etkili kullanımı.
12 Makine sistemlerinin imalat resmi çizimi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
13 Makine sistemlerinin imalat resmi çizimi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
14 Makine sistemlerinin imalat resmi çizimi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 5
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 4
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 4
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 5
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 5
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 8 1 8
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Mustafa Bağcı, 2009. Teknik Resim, Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul. 3) Şen, İ. Zeki, Özçilingir, Nail, Temel Teknik Resim, Ders kitapları A.Ş., İstanbul, 1991.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)