Ders Adı Makine Resmi
Ders Kodu MTK201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 10
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Birbiri ile ilişkili makine parçalarının alıştırılmasında gerekli boyut, şekil ve konum toleranslarını verebilme 2) Herhangi bir işleme tabi tutulan makine elemanları ile ilgili gerekli yüzey işleme işaretlerinin verilmesini gerçekleştirebilme 3) Standart makine elemanlarını tanır ve standart makine elemanları ile ilgili gerekli tüm çizimleri yapabilme 4) Hareket ileten makine elemanlarını tanır ve bu makine elemanları ile ilgili gerekli tüm çizimleri yapabilme 5) Yapım resimleri ve verilen basit sistemlerin montaj resimlerini çizebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yüzey durumları, kriterleri, sembolleri ve gösterilmeleri. Toleranslar; uzunluk ve açı ölçüleri için ve şekil ve konumlar için genel toleranslar, ISO tolerans ve alıştırma sistemleri, şekil ve konum toleransları. İmalat resmi çizilecek makina parçalarının etüdü, kroki ve net yapım resimleri. Vidalar; civata ve saplama ile birleştirmeler, kamalı birleştirmeler. Toplu görünüşlerin çizim numaralama ve parça listesinin doldurma esasları. Konstrüksiyon, parça yapım ve montaj resmi çizimleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Birbiri ile ilişkili makine parçalarının alıştırılmasında gerekli boyut, şekil ve konum toleranslarını verebilmek 2) Herhangi bir işleme tabi tutulan makine elemanları ile ilgili gerekli yüzey işleme işaretlerinin verilmesini gerçekleştirebilmek 3) Standart makine elemanlarını tanır ve standart makine elemanları ile ilgili gerekli tüm çizimleri yapabilmek 4) Hareket ileten makine elemanlarını tanır ve bu makine elemanları ile ilgili gerekli tüm çizimleri yapabilmek 5) Yapım resimleri ve verilen basit sistemlerin montaj resimlerini çizebilmek
Dersin Amacı Bu ders birinci yıl makine eğitimi bölümü öğrencilerine meslek resminin kuralları konularında bilgi verir.uygulama yeteneği kazandırır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Boyut toleransları
2 Şekil ve konum toleransları
3 Yüzey işleme işaretleri
4 Vidalı bağlantılar
5 Vidalı olmayan bağlantı elemanları
6 Kamalı bağlantılar
7 Kroki resimler
8 İmalat resimlerinin hazırlanması
9 Parça Yapım resimleri
10 Parça Yapım resimleri
11 Montaj resimleri
12 Montaj antetinin hazırlanması
13 Parça yapım resimlerinden montaj resimlerinin oluşturulması
14 Montaj resimden parça yapım resimlerinin oluşturulması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 3
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 3
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 4
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 4
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 3
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 12 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 8 112
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 4 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 4 56
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 288    
Dersin Akts Kredisi 10    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Mustafa Bağcı, 2009. Teknik Resim, Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul. 2) İ. Zeki Şen, 2007, Teknik Resim, DEHA Yayıncılık, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)