Ders Adı Mukavemet I
Ders Kodu MTK203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Mukavemete ilişkin temel kavramları anlama 2) İç yükleri kavrama, nedenlerini ve sonuçlarını öğrenme 3) Boyutlandırma ilkelerini öğrenme ve problemleri çözebilme 4) Gerilme ve emniyet gerilmesi kavramlarını ve uygulamalarını anlama 5) Düzlemde gerilme dönüşümünü anlama 6) Düzlemde şekil değiştirme bağıntılarını kavrama 7) Kayma gerilmesini hesaplama 8) Normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment diyagramlarını kavrama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel mukavemet kavramları, Dış ve iç yükler, Gerilme ve zorlanma Bağıntıları, Basit gerilmeler, İnce cidarlı silindir ve küre, Termik gerilmeler, Düşey yüklü kirişlerde normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment diyagramları, Gerilme hali, Düzlemde gerilme analizi, Mohr çemberi, Düzlemde şekil değiştirme analizi, Yer değiştirme ve zorlanma hesabı, Basit kayma gerilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Mukavemete ilişkin temel kavramları anlatmak 2) İç yükleri kavrama, nedenlerini ve sonuçlarını öğretmek 3) Boyutlandırma ilkelerini öğretmek ve problemleri çözebilme yeteneğini geliştirmek 4) Gerilme ve emniyet gerilmesi kavramlarını ve uygulamalarını anlatmak 5) Düzlemde gerilme dönüşümünü anlatmak 6) Düzlemde şekil değiştirme bağıntılarını anlatmak 7) Kayma gerilmesini hesaplamayı öğretmek 8) Normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment diyagramlarını anlatmak
Dersin Amacı Cisimlere etki eden yükler ile bunların cisimlerde oluşturdukları iç yükler ve şekil değiştirmeler arasındaki ilişkilere yönelik temel kavramları açıklamak ve öğretmek, basitten komplekse değişik problemlere temel ilkeleri uygulamak ve problemleri analiz etme ve çözme becerisini kazandırmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Mukavemetin Dayandığı Temeller
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının temin edilmesi
2 Dış ve İç Kuvvetler, Gerilme, Zorlanma, Gerilme ve Zorlanma Bağıntıları
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
3 Basit Gerilmeler, Eksenel Normal Gerilmeler (Çekme ve Basma), Isı değişmesinden doğan gerilmeler
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
4 İnce Cidarlı Silindir ve Küre
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
5 Kirişlerde Normal kuvvet, Kesme kuvveti ve Moment Diyagramları
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
6 Kirişlerde Normal kuvvet, Kesme kuvveti ve Moment Diyagramları
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
7 Gerilme ve gerilme hali
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
8 Düzlemde gerilme analizi
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
9 Mohr Çemberi
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
10 Mohr Çemberi
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
11 Genel uygulama
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
12 Düzlemde şekil değiştirme analizi
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
13 Yer değiştirme ve zorlanma hesabı
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
14 Basit Kayma Gerilmesi
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 3
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 2
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 3
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 2 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Seçil ERİM, Cisimlerin Dayanımı (Mukavemet), ISBN: 975-395-082-9, TMMOB İzmir Şubesi, 1996, İzmir, Türkiye. 2)Mehmet H. Omurtag, Mukavemet Cilt 1, Birsen Yayınevi, 2005, İstanbul, Türkiye. 3)Mehmet H. Omurtag, Mukavemet çözümlü problemleri Cilt 1, Birsen Yayınevi, 2006, İstanbul, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)