Ders Adı Mukavemet II
Ders Kodu MTK204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Mekanik tasarımın temelini oluşturmak için gerekli becerilerin kazanılması 2) Malzemenin mekanik davranışlarını analiz etme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş, Gerilme Hali, Kırılma Hipotezleri, Bileşik Mukavemet Halleri, Mohr dairesi,Yer değiştirme ve zorlanma hesabı, Normal kuvvet ve Eğilme, Eğik Eğilme, Kesmeli Eğilme,Eğilme ve Burulma, Burkulma, Enerji Metotları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Malzemenin mekanik davranışlarında tekil ve birleşik yüklemeler durumlarında gerilme ve zorlanma bilgilerini öğretmek
Dersin Amacı Mekaniğin temel konularından biridir ve mekanik tasarımın temelini oluşturmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş, Gerilme Hali
2 Kırılma Hipotezleri
3 Bileşik Mukavemet Halleri, Mohr dairesi , Uygulamalar
4 Uygulamalar
5 Yer değiştirme ve zorlanma hesabı
6 Uygulamalar
7 Normal kuvvet ve Eğilme, Uygulamalar
8 Eğik Eğilme , Uygulamalar
9 Kesmeli Eğilme , Uygulamalar
10 Kesmeli Eğilme , Uygulamalar
11 Eğilme ve Burulma ,Uygulamalar
12 Burkulma, Uygulamalar
13 Enerji Metodu, Uygulamalar
14 Uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 4
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 4
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 2
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 4
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 3
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 5
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 1
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 1
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 3
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 4
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 14 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. Strength of Materials, William A. Nash, 1957 2. Cisimlerin Mukavemeti, Mustafa İnan, 1984 3. Mechanics of Materials,F.P. Beer and R. Johnston,1992
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)