Ders Adı Analitik Geometri
Ders Kodu MTK206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İki nokta asında ki uzaklığın öğrenilmesi 2) İki eğri arasındaki açının, iki eğrinin kesim noktasının öğrenilmesi 3) Konikler, koniklerin standart denklemlerinin, elips, hiperbol, parabolun öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uzayda doğru ve düzlem. Konikler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İki nokta asında ki uzaklığı öğretmek. 2) İki eğri arasındaki açıyı, iki eğrinin kesim noktasını öğretmek. 3) Konikler, koniklerin standart denklemlerini, elips, hiperbol, parabolu öğretmek.
Dersin Amacı Analitik Geometri ile ilgili temel kavramlar verilerek, bu dersin konularından başta geometri dersleri olmak üzere diğer derslerde kullanılmasını sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İki nokta arasındaki uzaklık, doğrular, iki doğrunun kesim noktasından geçen doğru
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Çemberler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 İki eğri arasındaki açı, iki eğrinin kesim noktası
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 İki eğri arasındaki açı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Verilen bir noktanın verilen bir doğrudan uzaklığı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Konikler, koniklerin standart denklemleri, elips, hiperbol, parabol
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Eksenlerin ötelenmesi, eksenlerin dönmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Bir koniğin genel denklemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Beş noktadan geçen bir koniğin denklemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Konikler sistemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Konikler, bir koni ile bir düzlemin kesitleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Determinantlar kullanılarak bir eğrinin denkleminin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Verilen beş noktadan geçen bir koniğin denklemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Hiperbol ve parabolün parametrik ve standart denklemi.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 2
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 5
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 2
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 1
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 5
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 5
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 1
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 1 5
Ödevler 5 1 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 48    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Prof. Dr. Rüstem Kaya," Analitik Geometri", beşinci baskı, Eskişehir, 2003.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)