Ders Adı Bilgisayar Destekli Çizim I
Ders Kodu MTK207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 4-Nurettin AYDOĞDU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bilgisayarda doğru, daire ve çokken gibi geometrik şekilleri çizebilme 2) İzdüşüm düzlemlerini ve ışınlarını kavrama 3) Parçalarının izdüşüm düzlemelerindeki görüntülerini teknik resim kurallarına göre çizebilme 4) Parçaların görünen ve görünmeyen profillerini farklı çizgi türlerinde çizebilme 5) Kesit görünüşleri ve düzlemlerini bilgisayar yardımıyla çizebilme 6) Çizilen görünüşleri ölçülendirme komutlarıyla boyutlandırma 7) Katı model komutlarıyla görünüşü verilen parçaların katı modellerini çizebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Makine parçalarının iki boyutlu ve üç boyutlu tasarımını gerçekleştirmeye yönelik uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Bilgisayar destekli tasarım programları (CAD) kullanarak makine elemanlarının iki boyutlu çizimini gerçekleştirmek 2) iki boyutlu mekanik sistemler tasarlamak 3) iki boyutlu montaj çizimlerini oluşturmak 4) Katı model projeleri yaptırmak
Dersin Amacı Bilgisayar destekli çizimin bazı temel kavramlarını anlatmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kullanılacak tasarım programlarının tanıtımı ve endüstriyel ürünlerdeki rolü
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
2 Teknik Resim ve tasarımda ki rolü, kural ve ilkeleri hizmet ettiği imalat sektörleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
3 AutoCAD program menülerinin genel tanıtımı En çok kullanılan komutların anlatımı Doğru, daire gibi basit geometrik şekillerin çizimi
  Ön Hazırlık: Klasik teknik resim aletleri ile çizilen makine parçalarının bir bilgisayar programı yardımıyla daha hızlı ve hassas bir şekilde
4 Temel geometrik çizimler; doğru,daire yay, dikdörtgen ve çokgen
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
5 Çizilen geometrik çizimlerde düzenlemeler; Köşe kavisleri paralel çizimler kopyalama ve taşıma işlemleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
6 Karmaşık geometrik çizim uygulamaları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
7 İzdüşüm düzlemleri, Eğik izdüşüm, Dik izdüşüm, İzdüşüm ışınları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
8 Açılmış izdüşüm düzlemlerinde farklı görünüşlerin (ön, üst, yan) AutoCAD programında çizimleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
9 Ölçülendirmenin kuralları, Çizilen resimlerin geometrik şekline göre program komutlarıyla otomatik ölçülendirilmesi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
10 Ölçülendirmenin kuralları, Çizilen resimlerin geometrik şekline göre program komutlarıyla otomatik ölçülendirilmesi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
11 Kesit düzleminin belirlenmesi, tarama bölgeleri ve tarama şekil standartlarının anlatılması, Görünmez bölgelerin gösterimi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
12 İki Boyutlu parça görünüşlerden üç boyutlu izometrik çizimlerini yapılması ve derinlik kavramının verilmesi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
13 Görünüşlerden basit katı modellerin çizimi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
14 Döndürerek ve süpürerek karmaşık katı modellerin çizimi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 5
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 5
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 4
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 4
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 14 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 10 2 20
Sunum 0 0 0
Proje 14 2 28
Laboratuar Çalışması 12 2 24
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 164    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)AutoCad 2002, M.C.KAYACAN, Ş.A.ÇELİK, N. AYDOĞDU, Bayrak Matb. Ltd. Şti., İstanbul, 2002 2)Autocad 2000 ile Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Ü.KOCABICAK, Seçkin Yayıncılık, 2000.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)