Ders Adı Takım Tezgahları
Ders Kodu MTK303
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İmalat yöntemlerinde talaşlı imalatın önemini anlamak. 2) Talaşlı kaldırma metotlarının esasını anlamak.. 3) Takım malzemeleri, kesme parametrelerinin seçimi, parça malzemeleri, kesme sıvıları, ve kesme mekaniğini anlamak. 4) Tornalama işleminin teori ve hesaplamalarını kavramak, torna takım tezgahları.. 5) Frezeleme, delme işlemlerinin teori ve hesaplamalarını anlamak. 6) Vargelleme, planyalama, lebleme, broşlama, honlama, taşlama işlemlerini kavramak. 7) Modern talaş kaldırma metotlarını anlamak..
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders talaş kaldırma mekaniği, tornalama ve frezeleme işlemleri teori ve hesaplamaları, Vargelleme-planyalama ve delme mekaniği, taşlama ve ince talaş kaldırma metotları konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İmalat yöntemlerinde talaşlı imalatın önemini anlamak. 2) Talaşlı kaldırma metotlarının esasını anlamak... 3) Takım malzemeleri, kesme parametrelerinin seçimi, parça malzemeleri, kesme sıvıları, ve kesme mekaniğini anlamak. 4) Tornalama işleminin teori ve hesaplamalarını kavramak, torna takım tezgâhları.. 5) Frezeleme, delme işlemlerinin teori ve hesaplamalarını anlamak. 6) Vargelleme, planyalama, lebleme, broşlama, honlama, taşlama işlemlerini kavramak. 7) Modern talaş kaldırma metotlarını anlamak.
Dersin Amacı Bu dersle öğrencilere temel talaşlı imalat, talaş kaldırma mekaniği, takım malzemeleri ve seçimi, iş parçası malzemeleri, tornalama, frezeleme teori ve hesaplamaları, Vargelleme, planyalama teori ve hesaplamaları ve ince işleme konularında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanıtımı ve dersle ilgili genel bilgiler.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların sunulması.
2 Takım tezgahlarının işleme prensiplerine göre sınıflandırılması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak,
3 Talaş kaldırmayı etkileyen parametreler ve seçimi. Kesici ve iş parçası malzemeleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak,
4 Tornalama işlemi teori ve hesaplamaları, torna takım tezgahları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak,
5 Tornalama işleminde kesme kuvveti, kesme gücü, motor gücü ve verimlilik hesabının yapılması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak,
6 Frezeleme işlemi teori ve hesaplamaları, freze takım tezgâhları ve freze takımları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak,
7 Frezeleme işleminde kesme kuvveti, kesme gücü, motor gücü ve verimlilik hesabının yapılması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak,
8 Delme, honlama, lebleme işlemleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak,
9 Taşlama işlemi, taşlama takım tezgahı teori ve hesaplamaları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak,
10 Taşlama sırasında oluşan kuvvetlerin, taşlama işleme zamanının hesaplanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak,
11 Taşlama sırasında oluşan kuvvetlerin, taşlama işleme zamanı ile ilgili örnek problemler.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak,
12 Tel erezyon, dalma erezyon ve elektro erezyon metotları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak,
13 Modern Takım Tezgahları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak,
14 CNC teknolojisine giriş
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak,
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 5
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 4
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 2
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 115    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) M. Akkurt, 2000. Talaş Kaldırma Yöntemleri ve Takım Tezgahları, Birsen Yayınevi, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)