Ders Adı Hacim Kalıpçılığı
Ders Kodu MTK304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İmalatta hacimsel kalıpçılığın önemini kavramak. Endüstriyel parçaların imalatında kalıplama proses seçimini kavramak. 2) Döküm kalıp tasarımı ve kalıp elemanlarını kavramak. 3) Plastik şekil verme kalıpları ve işlevlerini kavramak. 4) Toz metal kalıpları ve işlevleri, teori ve hesaplamalarını anlamak, kalıp tasarımı yapmak. 5) Enjeksiyon kalıplama metotlarını prensiplerine göre sınıflandırmak. 6) Plastik enjeksiyon kalıplama metodunu kavramak. Kalıp elemanlarının işlevlerini anlamak. 7) Toz enjeksiyon, metal enjeksiyon kalıplama ve kalıp elemanlarının işlevlerini anlamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, imalatta hacimsel kalıpçılık teorisi, döküm kalıp tasarımı ve kalıp malzemesi seçimi, plastik şekil verme ve toz metal kalıplama teori ve hesaplamaları, enjeksiyon kalıplama konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İmalatta hacimsel kalıpçılığın önemini kavramak. Endüstriyel parçaların imalatında kalıplama proses seçimini kavramak. 2) Döküm kalıp tasarımı ve kalıp elemanlarını kavramak.. 3) Plastik şekil verme kalıpları ve işlevlerini kavramak. 4) Toz metal kalıpları ve işlevleri, teori ve hesaplamalarını anlamak, kalıp tasarımı yapmak. 5) Enjeksiyon kalıplama metotlarını prensiplerine göre sınıflandırmak. 6) Plastik enjeksiyon kalıplama metodunu kavramak. Kalıp elemanlarının işlevlerini anlamak. 7) Toz enjeksiyon, metal enjeksiyon kalıplama ve kalıp elemanlarının işlevlerini anlamak.
Dersin Amacı Bu ders, endüstriyel parçalarda hacim kalıpçığını, döküm kalıp tasarımı, plastik şekil verme kalıpçılığı, toz metal kalıpçılığı, enjeksiyon kalıplama metodunu öğrenmeyi amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanıtımı ve dersle ilgili genel bilgiler.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların sunulması.
2 Hacimsel parçalarının imalatında kalıpçılık ve proses seçimi.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
3 Plastik Şekil Verme (PŞV) kalıpçılığı. Dövme, haddeleme ve extrüzyon kalıpları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
4 PŞV kalıpçılığında teori ve hesaplamalar, örnek bir parça için kalıp tasarımı.
  Ön Hazırlık: Örnek problemlerin hazırlanması.
5 Döküm kalıpçılığı, kalıp elemanları, hassas döküm, santrafüj döküm.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
6 Toz Metal Kalıpçılığı.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
7 Toz metal kalıp tasarımı için teori ve hesaplamalar.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
8 Toz metal preslemenin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
9 Enjeksiyon kalıplama metotları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
10 Enjeksiyon kalıp tasarımı ve kalıp malzemeleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
11 Metal enjeksiyon kalıpçılığı, kalıplamayı etkileyen parametreler.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
12 Toz enjeksiyon kalıpçılığı ve kalıp tasarımının yapılması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
13 Plastik Enjeksiyon kalıpçılığı ve enjeksiyon prensibi.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
14 Plastik Enjeksiyon kalıp tasarımı ve kalıp elemanları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 5
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 5
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 4
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 3 15
Sunum 0 0 0
Proje 2 5 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 129    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)S. Akkurt, 2007. Plastik Malzeme Bilimi teknolojisi ve Kalıp tasarımı, Birsen Yayınevi, İstanbul. 2)A. Akbaba, 1973. Plastik İşletmecisinin El Kitabı, ege Matbaası, Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)