Ders Adı Sac-Metal Kalıp Tasarımı
Ders Kodu MTK305
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Presle kesme işleminde kesilecek parçanın malzeme şeridine nasıl yerleştireceğini ve bir şeritten kaç tane parça çıkacağını hesaplar. 2) Sac-Metal kalıplarının parçalarını tanır 3) Sac bir parçanın malzeme şeridine yerleştirilmesini, erkek ve dişi zımba hesaplamalarını, sapın ölçülerini, sapın sap plakasına yerleştirilmesini bilerek hesaplamalarını yapabilir 4) Sac-metal kalıbının tüm parçaları ile birlikte ön görünüşünü çıkarabilir 5) Şekli verilen bir sac parça için istenen kalıbın boyutlandırılması ve geometrisini yapabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kalıp elemanları ve görevleri, kesme, bükme ve çekme kalıpları ve tasarım ilkeleri, sac-metal kalıp resmi çizilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Presle kesme işleminde kesilecek parçanın malzeme şeridine nasıl yerleştireceğini ve bir şeritten kaç tane parça çıkacağını hesaplamayı öğretmek. 2) Sac-Metal kalıplarının parçalarını tanıtmak 3) Sac bir parçanın malzeme şeridine yerleştirilmesini, erkek ve dişi zımba hesaplamalarını, sapın ölçülerini, sapın sap plakasına yerleştirilmesini bilerek hesaplamalarını yaptırmak 4) Sac-metal kalıbının tüm parçaları ile birlikte ön görünüşünün çıkarılmasını öğretmek 5) Şekli verilen bir sac parça için istenen kalıbın boyutlandırılması ve geometrisini yapmayı öğretmek
Dersin Amacı Sac-metal şekillendirme amacıyla kesme-delme-bükme ve çekme kalıp tasarımı yapmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar ve Sac-Metal Kalıplarının sınıflandırılması,
  Ön Hazırlık: Ders içeriğinin verilmesi
2 Sac-Metal Kalıp Elemanları ve Görevleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Kesme işleminde malzeme şeridi, yerleştirme işlemi, şerit boyuna sığabilecek malzeme sayı hesaplaması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Kesme esasları, giyotin makasında kesme kuvveti, kalıp ve zımba ile kesme, Kesme boşluğu, kesme kalıplarının tanıtımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Açık Kesme kalıp parçaları, bağlama sapı, sapın bağlama sacına yerleştirme hesaplamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Sıyırma kuvveti, çıkarma kuvveti hesapları, Zımbalar, Baskı plakaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Zımbaların montajı ve örnek montaj resim çizimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Kesme Kalıp dizaynı örnekleri ve montaj resim çizimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Örnek uygulama: Karmaşık şekilli sac parçası imalatı için kesme kalıbı dizaynı ve hesaplamaları, montaj resminin çizimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Örnek uygulama: Karmaşık şekilli sac parçası imalatı için kesme kalıbı dizaynı ve hesaplamaları, montaj resminin çizimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Bükme kalıpları teori ve Esasları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Sac büküm hesaplamaları ve örnek uygulamalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Çekme Kalıpları teori ve esasları
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
14 Çekme kalıbı hesaplamaları ve örnek uygulamalar
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 3
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 4
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 3
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 2
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 2
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 3
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 2 10 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 138    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Yakup ERİŞKİN, Sac Metal Kalıpçılığı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983 2.Sami ATAŞİMŞEK- Sac Kalıpları, Bursa, 1977 3.Hüseyin KURT, Kalıpçılık Tekniği ve Tasarımı Kesme Kalıpları, Birsen Yayınevi, 2002
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)