Ders Adı Bilgisayar Destekli Üretim
Ders Kodu MTK306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Modern İmalat Sistemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak 2) Sayısal Kontrollü Tezgahların işleyişini ve bileşenlerini kavrama, 3) Sistem ve tezgahların bilgisayarla sayısal kontrolünü sağlama, 4) Takım tezgahlarını sayısal olarak programlayabilme. 5) Temel Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Uygulama Becerisine Sahip Olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği CAD-CAM sistemlerine giriş, Torna ve İşleme merkezi, Takım bankası ve parametreleri, İşleme parametreleri, Blok malzeme tanımlama, Takım yolu tanımlama, NC kodlarının oluşturulması, CNC tezgah üzerinde uygulama, NC kodlarının tezgaha aktarılması,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Modern İmalat Sistemlerini kavratmak 2) Sayısal Kontrollü Tezgahların işleyişini ve bileşenlerini kavratmak, 3) Sistem ve tezgahların bilgisayarla sayısal kontrolünü öğretmek, 4) Takım tezgahlarını sayısal olarak programlayabilme becerisi kazandırmak. 5) Temel Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Uygulama Becerisi kazandırmak
Dersin Amacı Bilgisayar destekli tasarım ve imalatın uygulamalı olarak öğretilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 CNC Takım tezgahlarının ve klasik tezgahların tarihsel gelişimi.
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 NC, CNC, DNC kavramları, CNC-DNC Avantaj ve Dezavantajları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Bilgisayarla sayısal kontrollü tezgahlar; konstrüksiyon esasları, takım sistemi, parça sistemi, tahrik sistemleri, motorlar, sensörler, kontrol sistemi.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 CNC programlama yöntemleri;Elle program yazma, Diyalog yöntemi, Çizimden program oluşturma, Ters mühendislik
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Referans noktaları, Takım telafileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 ISO programlama yöntemi ve G kodları,Tornalama ve Program Oluşturma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 ISO programlama yöntemi ve G kodları,Tornalama ve Program Oluşturma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 ISO programlama yöntemi ve G kodları, Freze ve İşleme Merkezi için Program Oluşturma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 ISO programlama yöntemi ve G kodları, Freze ve İşleme Merkezi için Program Oluşturma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Çevrim komutları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Uygulama; CNC İşleme Merkezi,Program Oluşturma, Tezgaha aktarma ve işleme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Uygulama; Tornalama,Program Oluşturma, Tezgaha aktarma ve işleme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Öğrenci Sunumları, dersin genel değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
14 Öğrenci Sunumları, dersin genel değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 3
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 3
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 2
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 3
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 3
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 4
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 3
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 7 2 14
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Gülesin, Mahmut ve diğ.’CNC Torna ve Freze Tezgahlarının Programlanması’, 2007, Ankara 2)Akkurt, Mustafa, ‘Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları’, Birsen Yayınevi, 1996, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)