Ders Adı Makina Dinamiği
Ders Kodu MTK307
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 3-Mustafa Reşit USAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Değişik tür makinelerin çalışma prensiplerini öğrenme 2) Makinelere etkiyen kuvvet ve momentleri sınıflandırabilme 3) Dinamik problemlerin çözümünde kullanılan değişik yöntemleri karşılaştırmalı olarak inceleme 4) Makine dinamiğinin temel büyüklüklerini hesaplayabilme 5) Makinelerin hareket denklemlerini çıkarabilme 6) Makinelerde titreşim olayına ait temel kavramları tanıma 7) Volan hesabını ve boyutlandırma işlemini öğrenme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Makinaların çalışma prensibi, kuvvet ve momentlerin sınıflandırılması, serbestlik derecesi, hareket analizi, rijid cismin üç boyutlu hareketi, Coriolis ivmesi, Mehmke teoremi, ani dönme merkezi, sürtünme, kuvvet analizi, dengeleme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Değişik tür makinaların çalışma prensiplerini öğretmek 2) Makinelere etkiyen kuvvet ve momentleri sınıflandırabilmek 3) Makine dinamiği problemlerinin çözümünde kullanılan değişik yöntemleri karşılıklı olarak incelemeyi öğretmek 4) Makine dinamiğinin temel büyüklüklerini hesaplamayı öğretmek 5) Makinelerin hareket denklemlerini çıkarabilmeyi öğretmek 6) Titreşim olayına ait temel kavramları öğretmek 7) Volan hesabını ve boyutlandırmasını öğretmek
Dersin Amacı Dış kuvvetlerin etkisi altında makinaların hareketini belirlemek. Belirli bir hareketi oluşturmak için gerekli dış yüklemeyi belirlemek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş ve temel kavramlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Hareket analizi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 D'Alambert Prensibi ve Uygulamalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Lagrange Denklemleri ve Uygulamalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Eşdeğer Noktasal Kütleler Teorisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Makinelerde Kütle ve Atalet Momenti İndirgemesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Eşdeğer Kuvvet, Denge Kuvveti
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Dinamiğin Birinci Esas Problemi-İvme Hesabı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Dinamiğin İkinci Esas Problemi- Tahrik Kuvveti veya Momentinin Hesabı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Örnek problemler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Makinelerin Hareketi, Hareket Denklemlerinin Çıkarılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Düzgünsüzlük ve Giderme Yolları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Volan Hesabı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Makinelerde Kütle dengelemesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 2
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 4
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 1
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 3
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 5
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 1
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 1
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 3
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 1
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 3
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Joseph, E Shigley ( 1980 ). Theory of Machines, Mc. graw-Hill. 2)Dokumacı, Erkan ( 1981 ). Genel Makine Dinamiği, Ege Üniversitesi. 3)Pasin, Fuat. Mekanik Sistemler Dinamiği, İTÜ. 4)Söylemez, Eres ( 2000 ). Mekanizma Tekniği-1, ODTÜ. 5)Söylemez, Eres ( 2000 ). Mekanizma Tekniği-2, ODTÜ.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)