Ders Adı Bilgisayar Destekli Tasarım I
Ders Kodu MTK309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 4-Nurettin AYDOĞDU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bilgisayar Destekli Tasarımın amacını bilir. 2)Mühendislik tasarımın genel ilkelerini tanır 3) Karmaşık makine parçalarının iki boyutlu ön modellerini çizer 4) Ön modellerin sınırlamalar ve ilişkilendirmeler yardımı ile parametrik hale getirebilir 5) Katı model oluşturma teknikleri bilir ve karmaşık makine parçalarının katı modellerini oluşturabilir 6) Yüzey oluşturma teknikleri bilir ve karmaşık yüzey formlarını oluşturabilir 7) İleri Modelleme Teknikleri bilir ve katı model oluşturmada kullanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Makine parçalarının iki ve üç boyutlu çizimini ve tasarımını gerçekleştirmeye yönelik uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Bilgisayar Destekli Tasarımın amacını öğretmek. 2) Mühendislik tasarımın genel ilkelerini tanıtmak 3) Karmaşık makine parçalarının iki boyutlu ön modellerini çizme becerisi kazandırmak 4) Ön modellerin sınırlamalar ve ilişkilendirmeler yardımı ile parametrik hale getirebilme becerisi kazandırmak 5) Katı model oluşturma teknikleri öğretmek. 6) Yüzey oluşturma teknikleri kavratmak.
Dersin Amacı Bilgisayar destekli tasarımın bazı temel kavramlarını anlatmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bilgisayar Destekli Tasarıma Girişi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
2 Mühendislik Tasarım Katı Modellemeye Giriş
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
3 İki boyutlu Ön Model Çizim Teknikleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
4 Sınırlamalar ve İlişkilendirmeler
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
5 2 Boyutlu Ön Model Çizim Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
6 Katı Modelleme Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
7 Katı Modelleme Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
8 Katı Modelleme Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
9 Katı Modelleme Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
10 Katı Modelleme Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
11 Yüzey Modelleme Teknikleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
12 Yüzey Modelleme Teknikleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
13 İleri Modelleme Teknikleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
14 Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 4
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 5
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 5
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 5
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 10 25
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 5 3 15
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 162    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar SolidWorks, Mahmuh GÜLESİN, Ahmet ÖZDEMİR, Abdülkadir GÜLLÜ,Abdülmecit GÜRDAŞ, Onuralp ULUER, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., ANKARA, 2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)