Ders Adı Bilgisayar Destekli Tasarım II
Ders Kodu MTK310
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Nurettin AYDOĞDU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bilgisayar destekli tasarım programları (CAD) kullanarak makine elemanlarının 2) Katı modellerinin yapımı 3) Montaj modellerinin oluşturulması 4) Montaj işlemi yapabilir 5) Montaj üzerinden patlatma işlemi gerçekleştirebilir 6)Katı model üzerinden 2D yapım resimlerinin oluşturulması 7 )Mekanizma benzetimi (simülasyon) oluşturma yeteneklerini kazanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Makine parçalarının katı model montaj tasarımını gerçekleştirmek ve simülasyona yönelik uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Katı model üzerinden 2D yapım resimlerinin oluşturmak 2) Katı model oluşturma teknikleri öğretmek. 3) Karmaşık makine parçalarının katı modellerini çizme becerisi kazandırmak 4) Montaj modellerinin oluşturulması öğretmek 5) Simülasyon tekniğini öğretmek
Dersin Amacı Bilgisayar destekli tasarımın bazı temel kavramlarını anlatmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Program arayüz tanıtımı ve program ayarları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
2 Profil çizim (sketch) ve Katı model oluşturma komutları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
3 Komut ileti penceresi yapısı/detayları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
4 Katı modelde 3D referans eleman (nokta/eksen/çizgi/düzlem) atama
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
5 Katı model uygulamaları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
6 Katı modelden yapım resmi oluşturma
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
7 Görünüş çıkarma, ölçülendirme, detay tanımlama, tolerans atama
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
8 Yapım resmi uygulamaları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
9 Montaj tasarım modülü tanıtımı
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
10 Montaj tasarım modülü tanıtımı
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
11 Montaj modülü komutları ve uygulaması
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
12 Mekanizma simülasyon modülü tanıtımı
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
13 Montaj ve Mekanizma simülasyon uygulamaları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
14 Montaj ve Mekanizma simülasyon uygulamaları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 4
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 5
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 5
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 10 25
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 5 2 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 10 2 20
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)SolidWorks, Mahmuh GÜLESİN, Ahmet ÖZDEMİR, Abdülkadir GÜLLÜ,Abdülmecit GÜRDAŞ, Onuralp ULUER, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., ANKARA, 2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)