Ders Adı Açınımlar
Ders Kodu MTK352
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Makine imalatında üretim için gerekli olan açınım hesaplarını öğrenme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Açınımın tanıtımı, düzgün yüzeyli, eğik yüzeyli ve kesik prizmalara ait açınım tekniklerinin anlatılması ve uygulamaları, kesişen cisimlerin ve prizmaların arakesitlerinin bulunması yöntemleri ve uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Makine imalatında üretim için gerekli olan açınım hesaplarını öğrenmek.
Dersin Amacı Bölüm öğrencilerine açınım kuralları ile ilgili bilgi verir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Açınımın tanıtımı
2 Düzgün yüzeyli prizmalara ait açınım tekniklerinin anlatılması
3 Düzgün yüzeyli prizmalara ait açınım tekniklerinin uygulamaları
4 Eğik yüzeyli prizmalara ait açınım tekniklerinin anlatılması
5 Eğik yüzeyli prizmalara ait açınım tekniklerinin uygulamaları
6 Kesik prizmalara ait açınım tekniklerinin anlatılması
7 Kesik prizmalara ait açınım tekniklerinin uygulamaları
8 Kesişen cisimlerin arakesitlerinin bulunması yöntemleri
9 Kesişen cisimlerin arakesitlerinin bulunması uygulamaları
10 Kesişen prizmaların arakesitlerinin bulunması yöntemleri
11 Kesişen prizmaların arakesitlerinin bulunması uygulamaları
12 Genel açınım uygulamaları
13 Genel açınım uygulamaları
14 Genel açınım uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 3
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 4
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 3
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 2
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 4
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 1
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 2
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 14 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 14 3 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Matematiksel Metodlarla Açınımlar, Halil İbrahim Koraşlı, Ankara 1990
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)