Ders Adı CAD Uygulamalarında Verimlilik
Ders Kodu MTK354
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) AutoLISP ve DCL programlama dillerini kullanarak makine parçalarının parametrik tasarımını yapabilme 2) AutoCAD de kişisel komutları ve menüleri hazırlama becerisini kazanma 3) DCL ile hazırlanan diyalog kutuları ile AutoLISP dosyalarının etkileşimini sağlayabilme 4) AutoCAD kullanıcısının verimliğini arttıracak yönde diyalog kutularına görsellik katabilecek beceriyi kazanma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği AutoLISP ve DCL programlama dilleri kullanılarak makine parçalarını parametrik tasarımı, AutoCAD
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) AutoLISP ve DCL programlama dillerini kullanarak makine parçalarının parametrik tasarımını yapabilmek 2) AutoCAD de kişisel komutları ve menüleri hazırlama becerisini kazanmak. 3) DCL ile hazırlanan diyalog kutuları ile AutoLISP dosyalarının etkileşimini sağlayabilmek 4) AutoCAD kullanıcısının verimliğini arttıracak yönde diyalog kutularına görsellik katabilecek beceriyi kazanmak
Dersin Amacı AutoLISP ve DCL programlama dilleri kullanılarak makine parçalarını parametrik tasarımı
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 AutoLISP ve DCL programlama dillerine genel bakış
2 AutoLISP ve DCL programlama dillerine genel bakış
3 İleri düzey AutoLISP fonksiyonları.
4 İleri düzey AutoLISP fonksiyonları.
5 İleri düzey DCL fonksiyonları.
6 İleri düzey DCL fonksiyonları.
7 AutoCAD’e komut eklemek
8 AutoCAD’e özel menü eklemek
9 AutoCAD’e özel menü eklemek
10 Diyalog kutuları ile AutoLISP dosyalarının etkileşimi,
11 Özel diyalog kutularının hazırlanması.
12 Özel diyalog kutularının hazırlanması.
13 Bir standart makine elemanının AutoLISP ve DCL programı yardımıyla parametrik tasarımı.
14 Bir standart makine elemanının AutoLISP ve DCL programı yardımıyla parametrik tasarımı.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 3
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 3
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 4
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 4
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 3
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 12 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 4 8 32
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 6 6
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Başak, H., 2003, VisualLISP ve AutoCAD Uygulamaları. 2) Çıkış, E., 1993, AutoLISP, Türkmen kitapevi, İstanbul, ISBN. 975-7337-21-8. 3) AutoCad R12, M.C.KAYACAN, Ş.A.ÇELİK, Tuğra Ofset, Isparta, 1996
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)