Ders Adı İş Güvenliği
Ders Kodu MTK356
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kavramları tanıma İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konuları uygulamalı öğrenir ve örnek uygulamaları yapar İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel her şeyi bilir ve uygular. İşçi sağlığı ve iş güveliği konularında temel bilgileri öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş güvenliğinin temel ilkeleri, çalışma alanı ve kapsamı, iş kazaları ve meslek hastalıkları,kazaların ölçümlenmesi kaza zinciri,iş güvenliğinin temel prensipleri, iş güvenliğinin üretime ve verimliliğe etkisi, iş güvenliğinde yöntem, iş güvenliği organizasyonu, iş kazası soruşturması konularını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İş güvenliği esasları ile ilgili temel kavramları tanıtmak İş güvenliği esasları ile ilgili konuları uygulamalı öğretmek ve örnek uygulamaları yaptırmak İş güvenliği esasları ile ilgili temel her şeyi öğretmek ve uygulatmak. İş güvenliği esasları konularında temel bilgileri öğretmek
Dersin Amacı İş güvenliği ve işçi sağlığı biliminin bazı temel kavramlarını anlamayı amaçlamaktadır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 İş yeri; temizlik, aydınlatma, ısıtma ve ses seviyesinin iş kazalarına ve işçi sağlığına etkisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 İş kazalarının oluşmasında etkili olan faktörler (uykusuzluk,aşırı yorgunluk, hastal ık, işe uygun olmamak, dikkatsizlik ve tedbirsizlik)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Yanma, düşme, zehirlenme, elektrik çarpması, makine kazası, delici/kesici aletlerle yaralanma ve alınacak önlemler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 İş yerinde işin yapımı esnasında meydana gelebilecek kazalarından korunmak için alınabilecek önlemler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Suni solunum,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Kırık-çıkık
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Yanma, zehirlenme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 İş güvenliği uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Kanamalı yaralanmalar ve kanamayı durdurma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Elektrik çarpması olaylarında ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 ilk yardım kuralları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Kazazedeyi taşıma yöntemleri ve uyulması gereken İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile ilgili standartlar,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 2
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 3
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 2
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 1
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 2
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 2
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 1
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 1
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 4
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 3
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Özcan T., Karaçivi G., 'İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı', SIEMENS, Boyut Matbaacılık A.Ş., 2004, İstanbul, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)