Ders Adı Rapor Yazma Tekniği
Ders Kodu MTK358
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 1-Abdullah ÖZSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Rapor Yazma Tekniklerinin temel prensiplerini anlama 2) Tezin ana bölümlerini kavrama 3) Kaynakların tasnifini öğrenme 4) Tez yazımının planlanmasını öğrenme 5) Kaynak gösterme yöntemlerini öğrenme 6) Tablo ve şekillerin oluşturulması öğrenme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tezin ana bölümleri, kaynakları tasnifi, tez yazımının planlanması, raporun yazılması, kaynak gösterme yöntemleri, tablo ve şekillerin oluşturulması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Rapor Yazma Tekniklerinin temel prensiplerini anlamak 2) Tezin ana bölümlerini kavramak 3) Kaynakların tasnifini öğrenmek 4) Tez yazımının planlanmasını öğrenmek 5) Kaynak gösterme yöntemlerini öğrenmek 6) Tablo ve şekillerin oluşturulması öğrenmek
Dersin Amacı Rapor Yazma Tekniklerinin bazı temel prensiplerini anlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Rapor, yazılı iletişim, araştırma çalışmaları
2 Araştırma için bilgi toplama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Araştırmanın planlanması ve rapor
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Stil oluşturma, kelime kullanımı, redaksiyon vb.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Format, düzenleme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Çizelge ve grafikler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Şekil ve resimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Makaleler, kısa raporlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Formal raporlar, tez raporları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Tez raporu
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Makale/tez yazım kuralları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Teknik raporlar, konferans sunuları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Raporların ve makalelerin sözlü sunumları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Basım ve yayım gereklilikleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 2
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 1
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 1
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 1
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 2
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 2
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 1
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 1
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 3
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 3
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 4
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 3
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 3 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 3 5 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Karasar, N., 1994, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd., Ankara, ISBN. 975-95432-0-6 2. Arıkan, R., 1995, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, TUBİTAY Ltd. Şti., Ankara, ISBN. 975-95887-0-6 3. Bailey, E. P., Powell, P.A., Shuttleworth, J.M., 1994, Bilimsel Makaleleri Hazırlama ve Yazma Tekniği, (Çev. K. Edis, İ.B. Eryürek, A. Sevük), Birsen Yayınevi, ISBN. 975-511-101-8 4. Seyidoğlu, H., 1993, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Yayınları No.6, İstanbul, ISBN. 975-7516-06-6.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)