Ders Adı Mekanikte Sayısal Yöntemler
Ders Kodu MTK360
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Sayısal çözümlemenin temel kavramlarını öğrenmek 2) Mühendislik problemlerinin çözümündeki temel metodolojiyi öğrenmek 3) Çözümlerin sayısal ve görsel sonuçlarını tanımak 4) MATLAB programını temel seviyede öğrenmek 5) Lineer cebirin temel uygulamalarını MATLAB' da yapmak 6) Eğri uydurma, sayısal integral ve sayısal diferansiyel işlemlerini MATLAB' da yapmak 7) Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümlerini öğrenmek 8) Sembolik matematiği MATLAB' da kullanmak 9) MATLAB ve ANSYS programları arasındaki farkı anlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mühendislik problemlerinin sınıflandırılması, çözüm metotları, sayısal çözümler, MATLAB' da polinomlar ve matris işlemleri, eğri uydurma. MATLAB kullanarak türev ve integral hesaplama. MATLAB kullanarak diferansiyel denklem çözmek, Sembolik matematik, ANSYS ve MATLAB programlarının kullanım amaçları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Sayısal çözümlemenin temel kavramlarını öğretmek 2) Mühendislik problemlerinin çözümündeki temel yaklaşımı öğretmek 3) Çözümlerin sayısal ve görsel sonuçlarını tanıtmak 4) MATLAB programını temel sevyede öğretmek 5) Matris işlemleri MATLAB' da yapabilmeyi öğretmek 6) Eğri uydurma, sayısal integrasyon ve sayısal türev işlemlerini MATLAB'da yapmayı öğretmek 7) Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümlerini öğretmek 8) MATLAB kullanarak sembolik matematik işlemleri yapmayı öğretmek 9) MATLAB ve ANSYS programları arasındaki farkı göstermek
Dersin Amacı Paket programları kullanarak temel mühendislik problemlerine sayısal çözümler üretmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Matematiksel modelleme ve mühendislik problemlerinin çözümü
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 MATLAB ortamı ve MATLAB fonksiyonları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 MATLAB'ın veri analizi fonksiyonları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Lineer denklem sistemlerinin çözümleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 İnterpolasyon ve eğri uydurma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Sayısal integrasyon ve diferansiyel
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Adi diferansiyel denklemler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Sembolik matematik
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 MATLAB ile programlamaya giriş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Örnek uygulamalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Mühendislik problemlerinde MATLAB kullanımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Sonlu elemanlar yöntemi için MATLAB kullanımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 ANSYS ve MATLAB arasındaki farklar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Örnek uygulamalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 1
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 5
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 5
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 3
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 2
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 5
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 3
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 20
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 4 2 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 88    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Doğan, İbrahim (2004) A' dan Z' ye MATLAB ile çalışmak, Bileşim Yayınevi 2) Arifoğlu, Uğur., Kubat, Cemalettin., (2003) MATLAB ve Mühendislik Uygulamaları, Alfa Yayınevi 3) İnan, Aslan (2004) MATLAB ve Programlama, Papatya yayınevi 4) Turcotte, L.H., Wilson, H.B., (1998) Computer Applications in Mechanics of materials Using MATLAB , Prentice Hall 5) Hasper, B.D., (2002) Solving Dynamic Problems in MATLAB, John Wiley and Sons Inc. 6) Biran, Adrian., Breiner, Moshe (1995) MATLAB for Engineers, Addison-Wesley. 7) Lawrence, Kent L ( 2002 ). ANSYS tutorial: Release 6.1 SDC Publications, Canonsburg. 8) Moaveni, Saeed (1999), Finite Element Analysis – Theory and Application with ANSYS, Prentice Hall. 9) Buchanan, George R (1995). Theory and Problems of Finite Element analysis, Schaum's outline
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)