Ders Adı Makine Elemanları II
Ders Kodu MTK401
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 3-Nihat YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Temel tasarım ilkelerini öğrenme ve uygulayabilme 2) Mukavemet ilkeleri ve malzeme bilgileri ile tasarım çalışmaları arasında gerekli ilgiyi kurabilme 3) Makine elemanlarının yapısal ve fonksiyonel özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma 4) Makine elemanlarının fonksiyonel boyutlarını mukavemet ilkeleri çerçevesinde belirleyebilme 5) Makine elemanlarının tasarımında gerekli bilgileri araştırma, elde etme ve kullanabilme becerisini sağlama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Triboloji, Kaymalı Yataklar, Yuvarlanmalı Yataklar. Dişli Çark Mekanizmaları, Kayış-kasnaklar, Kaplinler-Kavramalar,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Temel tasarım ilkelerini öğretme 2) Mukavemet ilkeleri ve malzeme bilgileri ile tasarım çalışmaları arasında gerekli ilgiyi kurma 3) Makine elemanlarının yapısal ve fonksiyonel özellikleri hakkında yeterli bilgilendirmek 4) Makine elemanlarının fonksiyonel boyutlarını mukavemet ilkeleri çerçevesinde hesaplatma 5) Makine elemanlarının tasarımında gerekli bilgileri araştırma, elde etme ve kullanabilme becerisini kazandırma
Dersin Amacı Makine imalatında kullanılan elemanların tasarım mantığını kazandırmak, değişik makine elemanlarının yapısal ve fonksiyonel özellikleri ve çalışma ilkelerine ilişkin temel bilgileri kazandırmak, mukavemet ilkeleri çerçevesinde makine elemanlarının tasarımı ve hesaplamalarında kullanılacak bağıntıları vermek ve uygulamalarda bulunmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Triboloji/Sürtünme
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Triboloji/Aşınma-Yağlama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Kaymalı Yataklar/Genel ifadeler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Kaymalı Yataklar/Hesap yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Yuvarlanmalı Yataklar/ Genel ifadeler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Yuvarlanmalı Yataklar/ Hesap yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Dişli Çark Mekanizmaları/Dişlilerin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Dişli Çark Mekanizmaları/Dişlilerde hesap yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Dişli Çark Mekanizmaları/Düz dişli çarklar, Helisel dişli çarklar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Dişli Çark Mekanizmaları/ Konik-Sonsuz dişli mekanizmaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Kayış-Kasnak Düzenleri ve Hesaplamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Kayış-Kasnak Düzenleri ve Hesaplamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Zincir-Dişli Düzenleri ve Hesaplamaları
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
14 Kaplinler, Kavramalar, Frenler
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 4
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 4
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 4
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 2
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 3
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 10 2 20
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 115    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Erdem Koç, Makine Elemanları,ciltI-II, 2007, Nobel Kitabevi, Adana 2)Fatih C. Babalık, Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, 2006, Nobel Yayın Dağıtım 3)Cahit Kurbanoğlu, Makina Elemanları Teori Konstrüksiyon ve Problemler, 2009, Nobel 4)Mustafa Akkurt, Makina Elemanları cilt I-II-III, 2005, Birsen Yayınevi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)