Ders Adı Transport Tekniği
Ders Kodu MTK402
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kaldırma ve iletme makinaları hakkında genel bilgi edinme 2) Kaldırma ve iletme makinalarının hareket analizlerini yapabilme 3) Kaldırma ve iletme makinalarının konstrüksiyon ve mukavemet hesaplarını yapabilme 4) Kaldırma ve iletme makinalarının tahrik ve kontrol elemanlarının hesabı, fren tertibatları, çizim ve prototip modellemelerini yapabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kaldırma ve iletme sistemlerine giriş ve temel prensipler, kaldırma ve iletme mekanizmalarının sınıflandırılması, krikolar, palangalar, vinçler, Arşimet vidası, asansörler, konveyörler, taşıyıcı bantlar, uygulanmış proje çalışmaları, hareket analizi, konstrüksiyon ve mukavemet hesapları,tahrik ve kontrol elemanlarının hesabı, fren tertibatları, çizim ve prototip modelleme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Kaldırma ve iletme makinaları hakkında genel bilgi edinmek 2) Kaldırma ve iletme makinalarının hareket analizlerini yapabilmek 3) Kaldırma ve iletme makinalarının konstrüksiyon ve mukavemet hesaplarını yapabilmek. 4) Kaldırma ve iletme makinalarının tahrik ve kontrol elemanlarının hesabı, fren tertibatları, çizim ve prototip modellemelerini yapabilmek 5) Fren tertibatları, çizim ve prototip modellemelerini yapabilmek
Dersin Amacı Kaldırma ve iletme sistemleri ilgili prototip geliştirmek ve proje çizebilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kaldırma ve iletme sistemlerine giriş
2 Kaldırma ve iletme mekanizmalarının sınıflandırılması
3 Krikolar, palangalar, vinçler
4 Arşimet vidası, asansörler
5 Konveyörler, taşıyıcı bantlar
6 Uygulanmış proje çalışmaları
7 Hareket analizi
8 Konstrüksiyon ve mukavemet hesapları
9 Tahrik ve kontrol elemanlarının hesabı
10 Tahrik ve kontrol elemanlarının hesabı
11 Fren tertibatları
12 Çizim ve prototip modelleme
13 Proje çalışması
14 Proje çalışması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 3
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 3
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 4
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 4
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 3
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 50
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 3 5 15
Sunum 0 0 0
Proje 3 5 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Transport Tekniği,Prof.Dr. Cahit Kurbanoğlu, Tugra ofset, Isparta, 1996
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)