Ders Adı Prototip Geliştirme I
Ders Kodu MTK403
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Makine ve aparatlarının uygulanması ile araştırılması, geliştirilmesi ve hazırlanmasını bilir. 2)Konstrüksiyon ve mukavemet hesaplarını yapar 3 )Sistem için gerekli olan malzeme seçimini yapar 4 ) Yeni mekanik sistemler tasarlar. 5)Tasarlanan sistemlerin prototipini yapar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Makine parçalarının araştırılması, geliştirilmesi ve montajı ile ilgili uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Makine ve parçalarının uygulanması, araştırılması ve geliştirilmesini öğrenmek 2) Mekanik sistem için gerekli hesapları yapmak. 3) Mekanik sistemde gerekli olan malzemeleri seçebilmek. 4) Mekanik sistemde kullanılan parçaların montajını yapabilmek
Dersin Amacı İstenilen bir mekanik sistemin prototipini yapmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hazır ve kullanılmakta olan makine sistemlerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
2 Tasarım ve konstrüksiyon hakkında genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
3 Konstrüksiyon kuralları ve ekonomik kurallar
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
4 Dişli çarklarda kuvvet analizi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
5 Dişli kuvvetlerinin yataklarda oluşturduğu tepkiler
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
6 Sızdırmazlık elemanlarının seçimi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
7 İmalat yöntemlerinin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak
8 Malzeme seçimi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
9 Hareket iletme mekanizmalarının (Redüktörler, planet dişli mekanizmaları, hidrolik silindirler, kademesiz hız değiştiriciler, konveyörler), tasarım ve konstrüksiyonu
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
10 Hareket iletme mekanizmalarının (Redüktörler, planet dişli mekanizmaları, hidrolik silindirler, kademesiz hız değiştiriciler, konveyörler), tasarım ve konstrüksiyonu
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
11 Konstrüktif açıklamalı montaj resmi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
12 Uygulama
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
13 Uygulama
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
14 Uygulama
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 4
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 5
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 5
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 50
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 5 5
Proje 1 6 6
Laboratuar Çalışması 10 6 60
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 240    
Dersin Akts Kredisi 8    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) SolidWorks, Mahmuh GÜLESİN, Ahmet ÖZDEMİR, Abdülkadir GÜLLÜ,Abdülmecit GÜRDAŞ, Onuralp ULUER, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., ANKARA, 2006. 2)TAPSOLİD, Halil ACAR, Süleyman GEZER, DEHA YAYIMCILIK, İstanbul 2006
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)