Ders Adı Prototip Geliştirme II
Ders Kodu MTK404
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler) Nurettin Aydoğdu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Makine ve aparatlarının uygulanması ile araştırılması, geliştirilmesi ve hazırlanmasını bilir. 2)Konstrüksiyon ve mukavemet hesapları 3 )Tasarım ve prototip modellemeyi geliştirir 4 ) İmalat yöntemlerini kavrar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Makine parçalarının araştırılması, geliştirilmesi ve montajı ile ilgili uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Makine ve parçalarının uygulanması, araştırılması ve geliştirilmesini öğrenmek. 2) Mekanik sistem için gerekli hesapları yapmak. 3) Mekanik sistemde gerekli olan malzemeleri seçebilmek. 4) Mekanik sistemde kullanılan parçaların montajını yapabilmek. 5) Tasarım ve prototip modellemeyi geliştirmek
Dersin Amacı İstenilen bir mekanik sistemin prototipini yapmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hazır ve kullanılmakta olan makina sistemlerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
2 Olumsuzlukların belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
3 Amaca yönelik çeşitli sistem değişikliklerinin yapılması
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
4 Tasarıma etki eden faktörler
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
5 Karakteristik özellikleri ile belirlenmiş makina ve aparatların projelendirilmesi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
6 Mevcut ve benzer sistemlerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
7 İmalat yöntemlerinin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
8 Malzeme seçimi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
9 Şekillendirme
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
10 Şekillendirme
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
11 Konstrüktif açıklamalı montaj resmi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
12 Uygulama
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
13 Uygulama
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
14 Uygulama
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 4
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 5
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 5
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 50
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 10 4 40
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 226    
Dersin Akts Kredisi 8    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) SolidWorks, Mahmuh GÜLESİN, Ahmet ÖZDEMİR, Abdülkadir GÜLLÜ,Abdülmecit GÜRDAŞ, Onuralp ULUER, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., ANKARA, 2006. 2)TAPSOLİD, Halil ACAR, Süleyman GEZER, DEHA YAYIMCILIK, İstanbul 2006 3)AutoCad 2010, M.C.KAYACAN, Ş.A.ÇELİK, N. AYDOĞDU, Bilnet Matb. Ltd. Şti., İstanbul, 2010
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)