Ders Adı Bilgisayar Destekli Modelleme
Ders Kodu MTK405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 3-Mustafa Reşit USAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Modelleme kavramı 2) Paket program (ANSYS) kullanarak model oluşturma 3) Değişik modelleme türleri 4) Direkt ve indirekt jenerasyon 5) Katı model oluşturma ve Bool operatörleri 6) Grafik ara yüz ve komut kullanımı 7) Kompleks modeller oluşturma 8) Çalışma düzlemi ve seçme operasyonları 9) Modelin uygun elemanlara bölünmesi 10) Katı model yükleri ve yüklerin transfer edilmesi 11) Basit çözümler ve sonuçların yorumlanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Modelleme aşamaları, farklı modeller oluşturma, çalışma düzlemini tanıma, modellemede kullanılan eleman tipleri, Model parçalarının yeniden boyutlandırılması, elemanlara bölme, basit problemlerin çözümleri, sonuçların elde edilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Modelleme kavramını öğretmek 2) Modelleme türlerini öğretmek 3) Katı model oluşturmayı ve Bool operatörlerini kullanmayı öğretmek 4) Modelin elemanlara bölünmesini öğretmek 5) Modele yüklerin aktarılmasını öğretmek 6) Çözüm yapmayı öğretmek 7) Sonuçları elde etmeyi öğretmek
Dersin Amacı Bir paket program kullanarak modellemenin temel aşamalarını öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Modellemenin temel ilkeleri ve modellemeye giriş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Bir, iki ve üç boyutlu modeller
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 ANSYS yardımıyla katı model oluşturma işlemlerine genel bakış
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Modellerin aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya doğru oluşturulması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Bool operatörlerinin (toplama, çıkarma, bölme, yapıştırma, kesme v.s.) kullanımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Grafik ara yüz ve komut kullanımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Çalışma düzlemi ve seçme operasyonları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Model parçalarını hareket ettirme ve kopyalama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Modelin uygun elemanlara bölünmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Eleman türleri ve özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Katı model yükleri ve yüklerin transfer edilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Çözüm prosedürleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Son işlemci prosedürleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Basit çözümler ve sonuçların elde edilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 3
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 5
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 5
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 5
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 3
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 1
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 5
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 3
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 6 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Lawrence, Kent L ( 2002 ). ANSYS tutorial: Release 6.1 SDC Publications, Canonsburg. 2) Moaveni, Saeed (1999), Finite Element Analysis – Theory and Application with ANSYS, Prentice Hall. 3) Buchanan, George R (1995). Theory and Problems of Finite Element analysis, Schaum's outline 4) ANSYS programının yardım dosyaları (2008).
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)