Ders Adı Döküm Tekniği Esasları
Ders Kodu MTK451
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Döküm tekniği esasları ile ilgili temel kavramları tanıma Döküm tekniği esasları ile ilgili konuları uygulamalı öğrenir ve örnek uygulamaları yapar Döküm tekniği esasları ile ilgili temel her şeyi bilir ve uygular. Döküm tekniği esasları konularında temel bilgileri öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel tanımlar, dökümde temel işlem basamakları, döküm kabiliyeti, döküm metotları ve mukayesesi modeller, maçalar, kalıp malzemeleri ve kalıplama, ergitme ve döküm, katılaşma bitirme işlemleri ve dökümde kalite kontrol konularını kapsamaktadır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Döküm tekniği esasları ile ilgili temel kavramları tanıtmak Döküm tekniği esasları ile ilgili konuları uygulamalı öğretmek ve örnek uygulamaları yaptırmak Döküm tekniği esasları ile ilgili temel her şeyi öğretmek ve uygulatmak. Döküm tekniği esasları konularında temel bilgileri öğretmek
Dersin Amacı Döküm tekniğinin ve biliminin bazı temel kavramlarını anlamayı amaçlamaktadır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Döküm tekniği esasları ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Temel tanımlar,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Dökümde temel işlem basamakları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Döküm kabiliyeti
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Döküm metotları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Dökümde mukayesesi modeller
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Maçalar,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Kalıp malzemeleri ve kalıplama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Döküm uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Ergitme ve döküm
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Katılaşma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Dökümde bitirme işlemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Dökümde kalite kontrol
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 2
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 2
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 2
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 3
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 0
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 2
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 1
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 1
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 4
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 3
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. A.Aran, Metal Döküm Teknolojisi, 1993 İstanbul 2. A. Ersümer, Genel Döküm, 1972 İstanbul, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)