Ders Adı Perspektif Ve Gölge
Ders Kodu MTK452
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-ÖMER KARABIYIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Perspektifin ve gölge kavramlarını detaylı olarak öğrenme 2) Aksonometrik perspektif ve konik perspektif çizim tekniklerini ve gölge çizimlerinin elde edilmesini uygulamalı olarak öğrenme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Perspektifin tanımı, aksonometrik perspektif, konik perspektif ve gölge çizim yöntemlerinin tanıtılması, kurallarının ve uygulama tekniklerinin incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Perspektifin ve gölge kavramlarını detaylı olarak öğrenmek 2) Aksonometrik perspektif ve konik perspektif çizim tekniklerini ve gölge çizimlerinin elde edilmesini uygulamalı olarak öğrenmek
Dersin Amacı Perspektif ile gölge arasındaki ilişkiyi öğretmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Perspektifin tanımı
2 Perspektif çeşitleri
3 Gölgeni tanımı
4 Aksonometrik perspektif
5 Aksonometrik perspektif uygulamaları
6 Aksonometrik perspektifte gölge, çizim ve yöntemlerinin tanıtılması
7 Aksonometrik perspektifte gölge, çizim ve yöntemlerinin uygulanması
8 Aksonometrik perspektifte gölge, çizim ve yöntemlerinin uygulanması
9 Konik perspektif
10 Konik perspektif uygulamaları
11 Konik perspektif uygulamaları
12 Konik perspektifte gölge çizim ve yöntemlerinin tanıtılması
13 Konik perspektifte gölge çizim ve yöntemlerinin uygulanması
14 Konik perspektifte gölge çizim ve yöntemlerinin uygulanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 3
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 3
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 4
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 4
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 3
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 2
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 170
Kısa Sınav 0 0
Ödev 14 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 200
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Perspektif ve Gölge, Latife Gürer, Birsen yayınevi, ISBN 9755111441, İstanbul 1996
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)