Ders Adı Standartlar
Ders Kodu MTK453
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilme. 2. Mesleki standartları kullanabilme 3. Mesleki standartları açıklayabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel terimler, standartların hazırlanması ve standart çeşitleri, mesleki standartların incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Standardizasyonun gereğini ve önemini kavratmak. 2. Mesleki standartları ve kullanmayı öğretmek 3. Mesleki standartları yorumlatmak
Dersin Amacı Standartların önemini kavratmak ve mesleki standartları temin edip kullanabilme becerisi kazandırma
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Standardizasyon, standart ve kalite kavramları
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Standartlar ve kalite ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Standart çeşitleri ve Standartların hazırlanması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Standartlarla ilgili kurum ve kuruluşlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Standartların üretici, tüketici ve ülke ekonomisine yararları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Makine tasarım alanındaki standartların incelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Makine tasarım alanındaki standartların incelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Makine tasarım alanındaki standartların incelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Makine tasarım alanındaki standartların incelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Makine tasarım alanındaki standartların incelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Makine tasarım alanındaki standartların incelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Makine tasarım alanındaki standartların incelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Öğrenci Sunuları
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
14 Öğrenci Sunuları
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 2
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 2
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 2
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 2
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 4
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 3
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 14 1 14
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 85    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)TSE kitapçık ve broşürleri 2)Meslek Standartları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)