Ders Adı CAM Programlama
Ders Kodu MTK454
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Takım tezgâhlarının bilgisayarla kontrolünü yapmak. 2) ISO standardına göre genel G ve M komutlarını öğrenme. 3) Torna tezgâhında parça CAM programını yazma. 4) Değişik tornalama işlemleri için CAM programı yazma. 5) İşleme merkezi için G ve M kodlarını öğrenme. 6) Frezeleme, delme işlemleri için Cam programı yazma.. 7) Solid CAM ve Power mill CAM programını öğrenmek...
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, bilgisayar kontrollü imalat, esnek imalat, G ve M kodları, tornalama, frezeleme ve delme işlemlerinin programlanması ve solid CAM ve power Mill programlarını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Takım tezgâhlarının bilgisayarla kontrolünü yapmak. 2) ISO standardına göre genel G ve M komutlarını öğrenme. 3) Torna tezgâhında parça CAM programını yazma. 4) Değişik tornalama işlemleri için CAM programı yazma. 5) İşleme merkezi için G ve M kodlarını öğrenme. 6) Frezeleme, delme işlemleri için Cam programı yazma. 7) Solid CAM ve Power mill CAM programını öğrenmek.
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, takım tezgâhlarının bilgisayar yardımıyla kontrolünü, ISO standardına göre G ve M kodlarının verilmesini, Tornalama ve frezeleme işlemlerinin programlanmasını amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanıtımı ve dersle ilgili genel bilgiler.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların sunulması.
2 Bilgisayar kontrollü imalata giriş.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
3 Esnek imalat ve bilgisayarlı bütünleşik imalat sistemlerine giriş.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
4 CNC tezgahı ön hazırlık işlemleri, takım telafisi ve referans noktalarının tayini, takım kodları, CNC freze ve torna tezgah fonksiyonları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
5 ISO standardına göre genel G ve M kodları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
6 Tornalama işlemi için G ve M kodları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araşörnek hazırlamak
7 Değişik tornalama işlemleri için CAM programlarının yazılması.
  Ön Hazırlık: Örnek programların hazırlanması.
8 İşleme merkezi için özel G ve M kodları.
  Ön Hazırlık: Örnek programların hazırlanması.
9 Frezeleme işlemi için çeşitli geometrilerin CAM programını yazma.
  Ön Hazırlık: Örnek programların hazırlanması.
10 Tornalama ve frezeleme işlemleri ile ilgili örnekler.
  Ön Hazırlık: Örnek programların hazırlanması.
11 Delik delme, delik genişletme işlemleri için Cam programı yazma.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
12 Vida tornalama için CAM programı yazma.
  Ön Hazırlık: Örnek programların hazırlanması.
13 Solid CAM programı.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
14 Power mill CAM programı.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 5
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 4
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 3 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 4 3 12
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)M. Akkurt, 1996. Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları (CNC) ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat (Cad-Cam) Sistemleri. Birsen Yayınevi, İstanbul. 2)M. Gülesin, A Güllü, Ö. Avcı, G. Aydoğan, 2007. CNC Torna ve Freze Tezgahlarının Programlanması, Asil Yayın, Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)