Ders Adı Mekanizma Tekniği
Ders Kodu MTK455
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Ömer KARABIYIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Makinaların tasarımında hareketlilik analizi ve sentezinde bilgi ve beceri kazanma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramlar, basit mekanizmalar, mekanizmalarda serbestlik derecesinin tayini, gruplar eşitliği, mekanizmaların sınıflandırılması. Mekanizmaların kinematik analizi, hareket ve hız analizi, eşdeğerme,kanizmalar, mekanizmalarda ivme analizi, çubuk mekanizmalar, Grashof kuralı, krank-biyel mekanizmaları, kol-kızak mekanizmaları, biyel eğrileri, eşlenik mekanizmalar, mekanizmaların sentezi, kuvvet analizi, dişli mekanizmaları, kam mekanizmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Makinaların tasarımında hareketlilik analizi ve sentezinde bilgi ve beceri kazanmak
Dersin Amacı Mekanizmalarda serbestlik derecesinin tayini öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Mekanizma tekniğine giriş ve temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Mekanizmaların sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
3 Serbestlik derecesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
4 Grübler ölçütü
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
5 Dört kollu mekanizmalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
6 Dört kollu mekanizması tasarımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
7 Krank biyel mekanizması tasarımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
8 Mekanizmaların kinematik analizi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
9 Hız analizi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
10 İvme analizi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
11 Basit ve güneş dişli mekanizmalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
12 Çeşitli mekanizmalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
13 Kam mekanizmaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
14 Kam mekanizmalarının tasarımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 3
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 4
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 4
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 2
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 4
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 0
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1. Söylemez, E., Mekanizma Tekniği, Prestij Ajans Matbaacılık Basım Yayın Sanayii ve Ticaret Ltd., 2007. 2. Sabuncu, M., Mekanizma Tekniği, TMMOB, Yayın No. 5, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Altındağ Grafik Matbaacılık, 1993. 3. Pasin, F., Mühendisler ve Öğrenciler için Mekanizma Tekniği, Cilt 1, İTU, Sayı: 761, Arkadaşlar Matbaacılık, 1976. 4. Kececioğlu, G., Mekanizma Tekniği, Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir, 1975.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)