Ders Adı Korozyon
Ders Kodu MTK456
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Korozyon tekniği esasları ile ilgili temel kavramları tanıma Korozyon ile ilgili konuları uygulamalı öğrenir ve örnek uygulamaları yapar Korozyon ile ilgili temel her şeyi bilir ve uygular. Korozyon esasları konularında temel bilgileri öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Korozyonun tanımı ve önemi, kimyasal ve elektro kimyasal korozyon, korozyonun mekanizmaları, korozyon oluşumunda çevre etkileri, korozyon türleri, galvanik, aralık, oyuk, çukur, taneler arası, seçici, erozyon ve gerilim korozyonları ve hidrojen hasarları, korozyon testleri, korozyonu önleme metotları, yüzey koruma, yüksek sıcaklık korozyonu, oksidasyon ve kinetiği, oksidasyon dirençli metal ve alaşımlar konularını kapsamaktadır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Korozyon tekniği esasları ile ilgili temel kavramları tanıtmak Korozyon tekniği esasları ile ilgili konuları uygulamalı öğretmek ve örnek uygulamaları yaptırmak Korozyon tekniği esasları ile ilgili temel her şeyi öğretmek ve uygulatmak. Korozyon tekniği esasları konularında temel bilgileri öğretmek
Dersin Amacı Korozyon tekniğinin ve biliminin bazı temel kavramlarını anlamayı amaçlamaktadır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Korozyonun esasları ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Korozyonun tanımı ve önemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Kimyasal ve elektro kimyasal korozyon,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Korozyonun mekanizmaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Korozyon oluşumunda çevre etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Korozyon türleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Galvanik, aralık, oyuk, çukur, taneler arası, seçici, erozyon ve gerilim korozyonları ve hidrojen hasarları,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Korozyon testleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Korozyon uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Korozyonu önleme metotları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Yüzey koruma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Yüksek sıcaklık korozyonu, oksidasyon ve kinetiği
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Oksidasyon dirençli metal ve alaşımlar.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 0
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 0
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 0
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 0
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 0
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 2
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 1
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 1
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 4
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 3
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, 2 Cilt, Çev. Mehmet Erdoğan, Nobel Yayın Dağıtım,1998. 2.Malzeme Bilimi, Kaşif Onaran, Bilim Teknik Yayınevi, 1993, Eskişehir. 3.Materials Science and Engineering-An Introduction, W. D. Callister Jr., John Wiley & Sons, 2003.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)