Ders Adı Otomatik Kontrol
Ders Kodu MTK457
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 3-Mustafa Reşit USAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Temel kavramların anlaşılması 2) Laplace dönüşümlerinin anlaşılması ve diferansiyel denklem çözümünde kullanılması 3) Temel sistem elemanlarının öğrenilmesi 4) Temel benzeşimler 5) Transfer fonksiyonlarının ve blok diyagramlarının öğrenilmesi 6) Kontrol organlarının çalışma prensibi 7) Sistemin kararlılığı konusunun öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş, Laplace Dönüşümleri, Sistem Dinamiği, Transfer Fonksiyonu, Matematik Modeller, Geçici Rejim Cevabı, Kontrol Elemanları, Kapalı Çevrimli Kontrol, Kararlılık, Frekans Cevabı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Temel kavramları öğretmek 2) Laplace dönüşümlerini öğretmek 3) Sistem elemanlarını öğretmek 4) Temele benzeşimleri öğretmek 5) Transfer fonksiyonlarını ve blok diyagramlarını öğretmek 6) Kontrol organının temel çalışma prensibini öğretmek 7) Sistem kararlılığı konusunu öğretmek
Dersin Amacı Otomatik kontrolün temel kavramlarının öğretilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Otomotik kontrol ile ilgili temel kavramların verilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Laplace transformasyonlarının örneklerle açıklanması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Standart test fonksiyonları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Ters Laplace dönüşümleri ve diferansiyel denklemlerin laplace dönüşümü ile çözümü
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Fiziksel sistemlerin matematiksel modellerinin çıkartılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Transfer fonksiyonu ve blok diyagramı kavramlarının öğretilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Blok diyagramlarının indirgenmesi ile ilgili problemler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Benzeşimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Geçici rejim cevabı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Kontrol elemanları ve tipleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Kapalı çevrimli Kontrol
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Kontrol sistemlerinin kararlılığı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Uygulamalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 1
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 3
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 5
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 5
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 1
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 2
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 2
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 3
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Yüksel, İbrahim (1991) Otomatik kontrol: Sistem dinamiği ve denetim sistemleri. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme vakfı yayın no:7, Bursa 2)Yüksel, ibrahim., Şengirgin, Mesut., Şefkat, gürsel (2003) Çözümlü otomatik kontrol problemleri: Sistem dinamiği ve denetim sistemleri, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme vakfı yayın no:195, Bursa 3)Ogata, Katsuhiko (2001) Modern Control Engineering, Prentice-Hall International Editions
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)