Ders Adı Mekanik Animasyon Teknikleri
Ders Kodu MTK551
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İstenilen bir mekanik projenin katı modeli yapar 2) Projedeki katı modelleri düzenler 3) Orijinal objelerin birebir yapımını gerçekleştirir 4) Yapılan mekanik projeyi sunum için animasyon haline getirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Makine parçalarının katı model montaj tasarımını gerçekleştirmek ve animasyona yönelik uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Katı model üzerinden 2D yapım resimlerinin oluşturmak 2) Katı model oluşturma teknikleri öğretmek. 3) Karmaşık makine parçalarının katı modellerini çizme becerisi kazandırmak 4) Montaj modellerinin oluşturulması öğretmek 5) Animasyon tekniğini öğretmek
Dersin Amacı Bilgisayar destekli tasarımın bazı temel kavramlarını anlatmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kullanılacak tasarım programlarının tanıtımı ve endüstriyel ürünlerdeki rolü
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
2 Genel kavramların açıklanması
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
3 Üç boyutlu modelleme kapsamında iki boyutlu çizim
  Ön Hazırlık: Klasik teknik resim aletleri ile çizilen makine parçalarının bir bilgisayar programı yardımıyla daha hızlı ve hassas bir şekilde çizme becerisini kazanmak
4 Temel geometrik çizimler; doğru,daire yay, dikdörtgen ve çokgen
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
5 Çizilen geometrik çizimlerde düzenlemeler; Köşe kavisleri paralel çizimler kopyalama ve taşıma işlemleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
6 Karmaşık geometrik çizim uygulamaları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
7 iki boyuttan üç boyuta geçiş
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
8 üç boyutlu modelleme teknikleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
9 ileri modelleme
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
10 ileri modelleme
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
11 Yapılan projeye, ışık, kamera, materyal ve çevre düzenleme objeleri atama
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
12 kamera aksiyonları vermek
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
13 Projeyi animasyona hazırlamak
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
14 Yapılan projeyi animasyon olarak kaydetmek
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapmak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 5
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 5
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 4
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 5
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 5
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 5
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 10 25
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 6 1 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)AutoCad 2002, M.C.KAYACAN, Ş.A.ÇELİK, N. AYDOĞDU, Bayrak Matb. Ltd. Şti., İstanbul, 2002 2)Autocad 2000 ile Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Ü.KOCABICAK, Seçkin Yayıncılık, 2000.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)