Ders Adı AutoLİSP ve DCL Programlama
Ders Kodu MTK553
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) AutoLISP ve DCL programlama dilinin genel özelliklerini öğrenme. 2) AutoLISP ve DCL fonksiyonlarını öğrenme. 3) Çizim grefik ekranı ve erişim aygıtlarını öğrenme. 4) Örnek program uygulamaları sayesinde standart makine elemanlarının AutoLISP ve DCL programı yardımıyla nasıl tasarlandığını öğrenme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği AutoLISP ve DCL programlama diline giriş, AutoLISP fonksiyonları, özel veri tabanları, özel veri tipleri, seçim şekil işleme fonksiyonları, şekil veri fonksiyonları, sembol tablosu erişimi, grafik ekranı ve giriş aygıtlarına erişim, hata mesajları, örnek program uygulamalarında standart makine elemanlarının AutoLISP ve DCL programı yardımıyla tasarımı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) AutoLISP ve DCL programlama dilinin genel özelliklerini öğrenmek. 2) AutoLISP ve DCL fonksiyonlarını öğrenmek. 3) Çizim grefik ekranı ve erişim aygıtlarını öğrenmek. 4) Örnek program uygulamaları sayesinde standart makine elemanlarının AutoLISP ve DCL programı yardımıyla nasıl tasarlandığını öğrenmek.
Dersin Amacı Standart makine elemanlarının AutoLISP ve DCL programı yardımıyla tasarımı.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 AutoLISP programlama diline giriş.
2 Genel AutoLISP fonksiyonları.
3 Özel veri tabanları.
4 Özel veri tipleri.
5 Seçim-seti işleme fonksiyonları
6 Şekil-veri fonksiyonları.
7 Sembol tablosu erişimi.
8 Grafik ekrana erişim ve giriş araçlarına erişim.
9 Giriş araçlarına erişim.
10 Hata mesajları.
11 DCL programlama diline giriş.
12 DCL fonksiyon özellikleri.
13 Örnek bir AutoLISP programı için bir DCL programının hazırlanması
14 Bir standart makine elemanının AutoLISP ve DCL programı yardımıyla tasarımı.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 3
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 3
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 4
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 4
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 3
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 12 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 4 8 32
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Başak, H., 2003, VisualLISP ve AutoCAD Uygulamaları. 2) Çıkış, E., 1993, AutoLISP, Türkmen kitapevi, İstanbul, ISBN. 975-7337-21-8. 3) AutoCad R12, M.C.KAYACAN, Ş.A.ÇELİK, Tuğra Ofset, Isparta, 1996
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)