Ders Adı Kaynak Tekniği
Ders Kodu MTK555
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları tanıma Kaynak teknikleri ile ilgili konuları uygulamalı öğrenir ve örnek kaynaklı birleştirmeleri yapar Kaynak tekniği ile ilgili temel her şeyi bilir ve uygular
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kaynağın tarifi, önemi, sınıflandırılması, diğer imal usulleri ile karşılaştırılması, kaynak kabiliyeti, kaynak metalurjisi, elektrik ark kaynağı, oksi gaz kaynağı gazaltı kaynağı kaynağın tahribatlı tahribatsız kalite kontrolü ve kaynak hataları konularını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kaynak tekniğinin esasları ile ilgili temel kavramları tanıtmak Kaynak tekniğinin esasları ile ilgili konuları uygulamalı öğretmek ve örnek uygulamaları yaptırmak Kaynak tekniğinin esasları ile ilgili temel her şeyi öğretmek ve uygulatmak. Kaynak tekniğinin esasları konularında temel bilgileri öğretmek
Dersin Amacı Kaynak tekniğinin ve biliminin bazı temel kavramlarını anlamayı amaçlamaktadır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler,
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Kaynak teknolojisi ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Kaynak ekipmanlarının çeşitleri ve özellikleri,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Kaynağın tarifi, önemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Kaynak yapma sırasında uyulması gereken İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ve ilgili standartlar,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Kaynağın sınıflandırılması, diğer imal usulleri ile karşılaştırılmas
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Elle Elektrik Ark kaynağı ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Kaynak ekipmanları ile Örtülü Elektrod çeşitleri ve özellikleri, Kaynak yapma teknikleri ve yöntemleri,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Kaynak kabiliyeti
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Kaynak uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Kaynak metalurjisi,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Oksi-Gaz kaynağı çeşitleri ve özellikleri,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Kaynağın tahribatlı kalite kontrolü ve kaynak hataları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Kaynağın tahribatsız kalite kontrolü ve kaynak hataları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 0
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 1
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 2
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 3
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 4
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 0
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s. W.H. KEARNS, Welding Handbook, Five Volumes, AWS, Miami 1987. R.J. SACKS, Welding - Principles and Practices, Illinois 1976, 991p. N. GÜLTEKİN, Kaynak Tekniği, İstanbul 1991, 263s.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)