Ders Adı Araştırma Teknikleri
Ders Kodu MTK557
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 1-Abdullah ÖZSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bilgi ve bilim kavramlarını anlayabilme 2) Hipotez, kuram, bilimsel yasa, olgu, gözlem, tümevarım, tümdengelim gibi temel bilimsel kavramlara hâkim olma 3) Bilimsel araştırma yaparken kütüphane, internet, laboratuar, görsel ve yazılı kaynaklardan en verimli şekilde yararlanabilme 4) Bilimsel araştırma sürecini planlayabilme 5) Anket tekniğini veri toplamada etkin olarak kullanabilme 6) Bilimsel araştırmaları çıktıya dönüştürebilme (Tez, makale, proje v.b.)
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Araştırmanın anlamı ve önemi, araştırmanın planlanması, veri çeşitleri, veri toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi ve analizi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Bilgi ve bilim kavramlarını anlayabilmek 2) Hipotez, kuram, bilimsel yasa, olgu, gözlem, tümevarım, tümdengelim gibi temel bilimsel kavramlara hâkim olmak 3) Bilimsel araştırma yaparken kütüphane, internet, laboratuar, görsel ve yazılı kaynaklardan en verimli şekilde yararlanabilmek 4) Bilimsel araştırma sürecini planlayabilmek 5) Anket tekniğini veri toplamada etkin olarak kullanabilmek 6) Bilimsel araştırmaları çıktıya dönüştürebilmek
Dersin Amacı Araştırma tekniklerinin bazı temel kavramlarını anlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bilimin tanımı ve amaçları, bilimin temel nitelikleri
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temini
2 Araştırmaların temel nitelikleri, araştırma çeşitleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Araştırma sürecindeki aşamalar, problem alanına karar verme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Kaynak (literatür) tarama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Problemi belirleme, problemi çözebileceğine karar verme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Tekrar kaynak tarama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Hipotezleri kurma, yöntemi belirleme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Veri toplama tekniğini seçme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Veri toplama aracını hazırlama veya seçme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Veri analiz planı yapma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Veri toplama planı yapma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Çalışma evrenine karar verip örneğin nasıl seçileceğini belirleme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Veri toplama aracını ve analiz şeklini ön çalışmayla kontrol etme, veri toplama planını uygulama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Veri analiz planını uygulama, araştırmayı yazma yayımlama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 2
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 4
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 3
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 2
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 1
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 2
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 3
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 1
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 3
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 3
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 3
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 3 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 3 3 9
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 80    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Kitabevi, Ankara, 2000. 2. Üstdal M., Gülbahar K. Bilimsel Araştırma. Beta BYD, İstanbul, 1997. 3. Arıkan R. Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. Gazi Kitabevi, Ankara, 2000. 4.Arlı M., Nazik M.H. Bilimsel Araştırmaya Giriş. Gazi Kitabevi, Ankara, 2003.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)