Ders Adı Sebzecilik
Ders Kodu ZBB-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarla Bitkilerine dahil olan tür ve çeşitleri teşhis eder 0
2 Tarla Bitkileri üretiminde ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniği paketini uygular 0
3 Alanı ile ilgili modern tarım tekniklerini takip eder ve pratiğe aktarır 0
4 Yeni bitki çeşitleri geliştirir 0
5 Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahiptir 0
6 Tarımsal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kullanımı sorunlarını çözer 0
7 Bitkisel üretimde iklim değişiklikleri ve bölgelere göre alternatif ekim nöbeti sistemlerine karar verir 0
8 Tarımsal üretim ve pazarlamada sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karar verir 0
9 Sayısal ve istatistiksel düşünür 0
10 İnisiyatif kullanma ve liderlik becerisine sahiptir 0
11 Bilgilerini konusundan uzak kimselere de anlatabilecek Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir 0
12 Uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurmada en az bir yabancı dil öğrenir 0
13 Hayat boyu öğrenme becerisine sahiptir 0
14 Mesleki etik kuralları ifade eder 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)