Ders Adı Bitki Çoğaltma
Ders Kodu BAH-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) yrd.Doç.Dr. Halime ÜNLÜ Yrd.Doç.Dr. Filiz HALLAÇ TÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Bahçe bitkilerinde çoğaltma tekniklerini öğrenir. 2-Bahçe bitkilerinde çoğaltmada kullanılan bitki kısımlarını tanır ve öğrenir. 3-Bahçe bitkilerinde çoğaltmada kullanılan ortamları tanır ve öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Eşeyli çoğaltma (generatif tohumla çoğaltma),Eşeysiz çoğaltma (çelikle, daldırma, apomiktik, doku kültürü, aşı,özelleşmiş ya da değişikliğe uğramış vegetatif kısımlar ile yapılan çoğaltma),Fide yetiştiriciliği, Aşılı asma fidanı üretim teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Bahçe bitkilerinde çoğaltma tekniklerini öğretmek. 2-Bahçe bitkilerinde çoğaltmada kullanılan bitki kısımlarını tanıtmak ve öğretmek. 3-Bahçe bitkilerinde çoğaltmada kullanılan ortamları tanıtmak ve öğretmek.
Dersin Amacı Bahçe bitkilerinin çoğaltılmasıyla ilgili temel bilgileri edinilerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bitkilerde çoğaltma ve önemi
  Ön Hazırlık: ders notları
2 Bitkilerde çoğaltma şekilleri (eşeyli ve eşeysiz çoğaltma)
  Ön Hazırlık: ders notları
3 Çelikle çoğaltma
  Ön Hazırlık: ders notları
4 Aşı ile çoğaltma
  Ön Hazırlık: ders notları
5 Doku kültürü ile çoğaltma
  Ön Hazırlık: ders notları
6 Daldırma ile çoğaltma
  Ön Hazırlık: ders notları
7 Apomiktik tohum ile çoğaltma
  Ön Hazırlık: ders notları
8 Özelleşmiş ya da değişikliğe uğramış vegetatif kısımlarla yapılan çoğaltma
  Ön Hazırlık: ders notları
9 Eşeyli çoğaltma, tohum, tohumlarda aranan özellikler
  Ön Hazırlık: ders notları
10 Tohumun çimlenmesi
  Ön Hazırlık: ders notları
11 Tohumların ekim zamanı, ekim tekniği
  Ön Hazırlık: ders notları
12 Tohumların saklanması,tohumların kaplanması
  Ön Hazırlık: ders notları
13 Fide yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: ders notları
14 Tüplü asma fidanı ve açık köklü asma fidanı üretim tekniği
  Ön Hazırlık: ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bahçe Bitkilerini tanır ve kavrar. -Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık ve Süs Bitkileri alanlarındaki bitkileri tanır, yetiştirir, pazarlar ve depolar. 4
2 Yukarıdaki faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek sorunları tanır ve analitik çözüm üretir. 4
3 Yetiştiricilik, pazarlama ve depolama sırasında karşılaşılabilecek problemlerin çözümüne yönelik olarak, amaca uygun gerekli verileri tanımlar ve toplar. Oluşan sorunları gidermek için en uygun yöntemi veya yöntemleri belirler. 4
4 Bahçe Bitkileri alanında karşılaşılan problemlerin analizinde mevcut bilgi teknolojilerinden de yararlanarak uygun ekonomik yöntemleri belirler ve kullanır. 4
5 Bahçe Bitkileri ile ilgili faaliyet gösteren herhangi bir kuruluşta karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak, – a. Problemi ve kapsamını tanımlar – b. Mevcut olanakları değerlendirir – c. Problemlerin çözümü için alternatif stratejiler geliştirir – d. Amaca en uygun çözümü belirler ve çözer 3
6 Gerek ilgi alanında, gerekse toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak profesyonel düzeyde iletişim kurar. 3
7 Mesleki anlamda kendisini geliştirebilmek için gerekli yöntemleri uygular, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılır ve bilimsel yayınları takip eder. 2
8 Bahçe Bitkileri ile ilgili yeni bilgiler edinir, yöntem ve teknolojiler geliştirir, yeni çeşitler elde etmek üzere temel ve uygulamalı araştırmalar yapar. 3
9 Bahçe bitkileri üretimi yapan tarım işletmelerinin tesis, üretim, hasat, sınıflandırma, ambalajlama, muhafaza, depolama, değerlendirme ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili etüd, planlama ve projelendirme işleriyle, bunların uygulama ve kontrolünü yapar. 3
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 20 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Genel Bahçe Bitkileri. Agaoğlu Y.S., Çelik H., Çelik M., Fidan Y., Gülşen A., Günay A, Halloran N., Köksal İ., Yanmaz R. 1995.Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, No: 4, 369 s.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar ara sınav ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)