Ders Adı Brice Giriş
Ders Kodu BKB-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Bülent YAŞAR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Kişilerin hem karşısındaki ortağıyla bağ kurma hem de rakiplerin durumlarını değerlendirmeyi öğrenerek bu bilgileri yaşam içinde de uygulamasını sağlamak. Çağımızın önemli hastalıklarından biri olan alzaymırın önlenebilmesinde bu oyunun kanıtlanmış olan katkısına dikkat çekmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Briç ilkeleri, kuralları, terimleri, sistemleri, konvansiyonları ve bunların uygulamalı olarak öğretilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Zaten var olan "satranç ve briç öğrenci külübünün" işlemeyen briç bölümünü işler hale getirmek ve sonuçta kurulacak olan bir takımla üniversiteler arası turnuvalara katılarak üniversitemizi temsil edebilmek.
Dersin Amacı Kişilerin doğru düşünme, kara verebilme ve risk alabilme yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak.
WorkPlacement Mezun olan öğrencilerin iş görüşmelerinde hobi olarak briç oynadıklarını belirtmeleri bazen seçilme şanslarını arttıran bir yetenek olarak değerlendirilebilmektedir
Hafta Konular  
1 Briç terimlerinin öğretilmesi
2 Bricin oyununun kurallarının öğretilmesi
3 Bir seviyesindeki açılışlar ve cevapları
4 İki seviyesindeki açılışlar ve cevapları
5 Openings and answers at three, four and five levels
6 Araya girişler
7 Briç konvansiyonlarına giriş
8 Briç konvansiyonları(Devam) ve uygulaması
9 Briç konvansiyonları(Devam) ve uygulaması
10 Briç konvansiyonları(Devam) ve uygulaması
11 Briç konvansiyonları(Devam) ve uygulaması
12 Briç konvansiyonları(Devam) ve uygulaması
13 Isparta briç klübünü ziyaret
14 Şlem konuşmlarının öğretilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitki Koruma ile ilgili temel kavramları tanımlar, mesleki etik sorumluluğu kazanır 0
2 Bilgi teknolojilerini kullanarak bitki koruma ile ilgili kuramsal bilgiye ulaşır ve kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapar 0
3 Hastalık, zararlı veya yabancı otlarla ilgili sorunun çözümü için, gerekli verileri toplayarak, uygun savaş yöntemini seçer ve uygular 0
4 Bitki koruma sorunlarıyla savaşta kimyasal yöntemlerin kullanımının gerekliliğine karar verir ve uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar 0
5 Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için tarımsal savaşta hangi yöntemleri nasıl kullanması gerektiğini bilir. 0
6 Mesleki konularda sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanır 0
7 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 0
8 Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 10 10
Ödev 5 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 60
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 4 14 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 123    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğrencilere 250 sayfalık ders notu verilecektir.
Diğer Kaynaklar İnternet sitelerindeki briç klüpleinin sayfasında bulunan uygulamalı öğretme sitelerinin adreslerinin verilmesi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Puanların sayılması ve deklelerin öğrenilmesi ile ilgili ödevlerin verilmesi
Sınavlar Yazılı olarak test sistemi ile yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)