Ders Adı Piyano I
Ders Kodu MUZ-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Piyanonun tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahip olmak. 2) Sol ve fa anahtarlarında yazılan notaların piyano üzerindeki yerlerini bilmek. 3) Temel teknik kazanımlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Seçilmiş etüd ve eserlerin çalışılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Piyano çalgısının tarihçesi ve notaların piyano üzerindeki yerleri konusunda bilgi vermek. Piyanoda doğru duruş ve el pozisyonları alışkanlıkları kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Piyano öğretiminin bireye sağladığı kazanımları anlatmak. Temel piyano çalma davranışları. Piyanoda vücut ve el pozisyonu
  Ön Hazırlık: N.Ercan – Piyano Eğitiminde Temel Yaklaşımlar / L.Pamir Piyano Eğitimi
2 Parmak geçişi ve ağırlık tekniği üzerinde çalışmalar.
  Ön Hazırlık: Czerny Op. 599
3 Piyano öğretiminin temel amaçlarını kavratmak. Dizi ve etüt çalışmaları.
  Ön Hazırlık: N.Ercan – Piyano Eğitiminde Temel Yaklaşımlar / L.Pamir Piyano Eğitimi / Czerny Op. 599
4 Piyano öğretim yaklaşımlarını/ yöntemlerini kavratmak. Düzeye uygun barok, klasik ve romantik eserlerin seçimi ve deşifraj çalışmaları
  Ön Hazırlık: N.Ercan – Piyano Eğitiminde Temel Yaklaşımlar / L.Pamir Piyano Eğitimi / Czerny Op. 599 / G. Çimen , N. Ercan - Piyano Albümü
5 Piyano eğitim repertuarını tanımak, piyano eğitiminin/öğretiminin düzeyine, amaçlarına göre sınıflandırabilme bilgi ve becerisini kazandırmak. Eserlerde duate ve artikülasyon üzerinde ayrıntılı çalışmalar
  Ön Hazırlık: Czerny Op. 599 / N.Ercan – Piyano Eğitiminde Temel Yaklaşımlar / L.Pamir Piyano Eğitimi
6 Eserlerde karşılaşılan temel piyano çalma tekniklerinin ( legato, portato, stacc. ) doğru seslendirilmesine ilişkin ayrıntılı çalışmalar
  Ön Hazırlık: Czerny Op. 599 / Hanon 60 esercızı
7 Belirlenen eserleri piyano öğretim yöntemlerine uygun olarak inceleyebilme bilgi ve becerisini kazandırmak. Farklı dönemlere ait eserlerin analiz edebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak Eserlerin müzikal yorumu ve stil özellikleri ile ilgili çalışmalar. Hız ve gürlük terimleri ile ilgili çalışmalar.
  Ön Hazırlık: Czerny Op. 599 / G. Çimen , N. Ercan - Piyano Albümü / Der Erste Bach J.S.Bach -Küçük Czerny Op. 599 / G. Çimen , N. Ercan - Piyano Albümü / Der Erste Bach J.S.Bach -Küçük Prelüd /Fügler / Diğer düzeye uygun Barok dönemi eserleri / L.V. Beethoven, Kuhlau, Clementi , W.A.Mozart, Dussek gibi bestecilerin sonatin formunda besteledikleri eserler / Kabalevsky, Rondo Tocatta, Novellette, Rondo Tanz Muammer Sun Zeybek, U. C.Erkin Çoban vb.
8 Eserlerde pedal yerlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin açıklamalar.
  Ön Hazırlık: Czerny Op. 599 / G. Çimen , N. Ercan - Piyano Albümü / Der Erste Bach J.S.Bach -Küçük Prelüd /Fügler / Diğer düzeye uygun Barok dönemi eserleri / L.V. Beethoven, Kuhlau, Clementi , W.A.Mozart, Dussek gibi bestecilerin sonatin formunda besteledikleri eserler / Kabalevsky, Rondo Tocatta, Novellette, Rondo Tanz Muammer Sun Zeybek, U. C.Erkin Çoban vb.
9 Seçilen eserlerin baştan sona kadar yavaş tempoda tüm ayrıntılara dikkat edilerek seslendirilmesi. Belirlenen eserleri piyano öğretim yöntemlerine uygun olarak inceleyebilme bilgi ve becerisini kazandırmak. .
  Ön Hazırlık: G. Çimen , N. Ercan - Piyano Albümü / Der Erste Bach J.S.Bach -Küçük Prelüd /Fügler / Diğer düzeye uygun Barok dönemi eserleri / L.V. Beethoven, Kuhlau, Clementi , W.A.Mozart, Dussek gibi bestecilerin sonatin formunda besteledikleri eserler / Kabalevsky, Rondo Tocatta, Novellette, Rondo Tanz Muammer Sun Zeybek, U. C.Erkin Çoban vb.
10 Zorlanılan pasajlara ilişkin çalışma yöntemlerinin uygulanması.
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; F. Beyer op.101 Suzuki Volume.I Piano methods Der Erste Bach Album
11 Farklı dönemlere ait eserlerin analiz edebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, Verilen eserlerin pekiştirilmesine yönelik çalışmalar
  Ön Hazırlık: Czerny Op. 599 / Hanon 60 esercızı / N.Ercan – Piyano Eğitiminde Temel Yaklaşımlar / L.Pamir Piyano Eğitimi
12 Düzeye uygun deşifraj ve teknik çalışmalar
  Ön Hazırlık: G. Çimen , N. Ercan - Piyano Albümü / Der Erste Bach J.S.Bach -Küçük Prelüd /Fügler / Diğer düzeye uygun Barok dönemi eserleri / L.V. Beethoven, Kuhlau, Clementi , W.A.Mozart, Dussek gibi bestecilerin sonatin formunda besteledikleri eserler / Kabalevsky, Rondo Tocatta, Novellette, Rondo Tanz Muammer Sun Zeybek, U. C.Erkin Çoban vb. / N.Ercan – Piyano Eğitiminde Temel Yaklaşımlar / L.Pamir Piyano Eğitimi / Czerny Op. 599 / Hanon 60 esercizi
13 Dönem boyunca çalışılan eser ve etütler üzerinde performans çalışmaları. Teknik ve deşifraj çalışmaları.
  Ön Hazırlık: G. Çimen , N. Ercan - Piyano Albümü / Der Erste Bach J.S.Bach -Küçük Prelüd /Fügler / Diğer düzeye uygun Barok dönemi eserleri / L.V. Beethoven, Kuhlau, Clementi , W.A.Mozart, Dussek gibi bestecilerin sonatin formunda besteledikleri eserler / Kabalevsky, Rondo Tocatta, Novellette, Rondo Tanz Muammer Sun Zeybek, U. C.Erkin Çoban vb. / N.Ercan – Piyano Eğitiminde Temel Yaklaşımlar / L.Pamir Piyano Eğitimi
14 Genel tekrar
  Ön Hazırlık: G. Çimen , N. Ercan - Piyano Albümü / Der Erste Bach J.S.Bach -Küçük Prelüd /Fügler / Diğer düzeye uygun Barok dönemi eserleri / L.V. Beethoven, Kuhlau, Clementi , W.A.Mozart, Dussek gibi bestecilerin sonatin formunda besteledikleri eserler / Kabalevsky, Rondo Tocatta, Novellette, Rondo Tanz Muammer Sun Zeybek, U. C.Erkin Çoban vb. / N.Ercan – Piyano Eğitiminde Temel Yaklaşımlar / L.Pamir Piyano Eğitimi / Czerny Op. 599 / Hanon 60 esercizi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 99    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Czerny op.599 / F. Beyer op.101 Suzuki Volume.I Piano methods / Der Erste Bach Album
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)