Ders Adı Yazılı Anlatım Teknikleri
Ders Kodu MUZ-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yazı dilinin ve yazılı iletisimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar konusunda bilgi sahibi olmak Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri Konusunda bilgi sahibi olmak Metnin tanımı ve metin türleri metin olma kosulları hakkında bilgi sahibi olmak Yazılı anlatım planlı yazma asamaları bilgilendirici metinler Konusunda bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yazı dilinin ve yazılı iletisimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar konusunda bilgi sahibi olmak Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri Konusunda bilgi sahibi olmak Metnin tanımı ve metin türleri metin olma kosulları hakkında bilgi sahibi olmak Yazılı anlatım planlı yazma asamaları bilgilendirici metinler Konusunda bilgi sahibi olmak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri yazılı anlatım biçimlerini uygulayabilme becerisi kazanmak
Dersin Amacı Yazılı anlatım teknikleri konusunda bilgi birikimi sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Düşünceyi geliştirme yolları:Bilişsel ve duyuşsal becerileri yerleştirme ve geliştirmede okumanın önemini tartışma
  Ön Hazırlık: Cemiloğlu, Mustafa, “Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi”,Alfa Yayınları, 2001
2 Düşünceyi geliştirme yolları:Bilişsel ve duyuşsal becerileri yerleştirme ve geliştirmede okumanın önemini tartışma
  Ön Hazırlık: Cemiloğlu, Mustafa, “Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi”,Alfa Yayınları, 2001
3 Düşünceyi geliştirme yolları:Bilişsel ve duyuşsal becerileri yerleştirme ve geliştirmede okumanın önemini tartışma
  Ön Hazırlık: Cemiloğlu, Mustafa, “Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi”,Alfa Yayınları, 2001
4 Duyuşsal becerilerle düşünceyi geliştirmede sözlü anlatımın yeri
  Ön Hazırlık: Cemiloğlu, Mustafa, “Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi”,Alfa Yayınları, 2001
5 Bilişsel becerilerle düşünceyi geliştirmede yazılı anlatım yolları
  Ön Hazırlık: Cemiloğlu, Mustafa, “Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi”,Alfa Yayınları, 2001
6 Bilişsel becerilerle düşünceyi geliştirmede yazılı anlatım yolları
  Ön Hazırlık: Cemiloğlu, Mustafa, “Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi”,Alfa Yayınları, 2001
7 Bilişsel becerilerle düşünceyi geliştirmede yazılı anlatım yolları
  Ön Hazırlık: Cemiloğlu, Mustafa, “Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi”,Alfa Yayınları, 2001
8 Bilimsel bakışı ve tutumu oluşturmada yazılı anlatımı kullanma
  Ön Hazırlık: Cemiloğlu, Mustafa, “Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi”,Alfa Yayınları, 2001
9 Bilimsel bakışı ve tutumu oluşturmada yazılı anlatımı kullanma
  Ön Hazırlık: Cemiloğlu, Mustafa, “Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi”,Alfa Yayınları, 2001
10 Sanatsal bakış ve tutumu oluşturmada yazılı anlatımı kullanma
  Ön Hazırlık: Cemiloğlu, Mustafa, “Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi”,Alfa Yayınları, 2001
11 Sanatsal bakış ve tutumu oluşturmada yazılı anlatımı kullanma
  Ön Hazırlık: Cemiloğlu, Mustafa, “Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi”,Alfa Yayınları, 2001
12 Yazınsal bakış ve tutumu oluşturmada yazılı anlatımı kullanma
  Ön Hazırlık: Cemiloğlu, Mustafa, “Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi”,Alfa Yayınları, 2001
13 Yazınsal bakış ve tutumu oluşturmada yazılı anlatımı kullanma
  Ön Hazırlık: Cemiloğlu, Mustafa, “Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi”,Alfa Yayınları, 2001
14 Yazınsal bakış ve tutumu oluşturmada yazılı anlatımı kullanma
  Ön Hazırlık: Cemiloğlu, Mustafa, “Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi”,Alfa Yayınları, 2001
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 arasınav 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)