Ders Adı Müzik Teknolojisine Giriş
Ders Kodu MUZ-118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. A.Levent YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Müzik teknolojisinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. Kayıt ve yeniden çalma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma. Bilgisayar ve midi'nin müzik teknolojisindeki yeri konusunda bilgi sahibi olma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Müzik teknolojisinin tarihsel gelişimi ve farklı boyutları konusunda çalışmalar yapmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ses kayıt ve yeniden çalma teknolojilerinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak müzik teknolojisinin terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmak bilgisayar yazılım ve donanımları ile müzik teknolojisi arasında bağlantılar kurabilmek.
Dersin Amacı ses kayıt ve yeniden çalma terminolojisi, ses kaydı, müzik teknolojisi, müzik prodüksiyonu alanlarında bilgi ve kültür birikimi sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Teknoloji ve müzik teknolojisi kavramlarının tanımlanması, müzik teknolojisinin temel terminolojisi
  Ön Hazırlık: Ufuk ÖNEN, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
2 Farklı müzik teknolojileri ve Müzik teknolojisi hakkında öne sürülmüş olan teoriler ve bu konuda yapılmış olan çalışmalar
  Ön Hazırlık: Ufuk ÖNEN, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
3 Farklı müzik teknolojileri ve Müzik teknolojisi hakkında öne sürülmüş olan teoriler ve bu konuda yapılmış olan çalışmalar
  Ön Hazırlık: Ufuk ÖNEN, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
4 Farklı müzik teknolojileri ve Müzik teknolojisi hakkında öne sürülmüş olan teoriler ve bu konuda yapılmış olan çalışmalar
  Ön Hazırlık: Ufuk ÖNEN, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
5 Farklı müzik teknolojileri ve Müzik teknolojisi hakkında öne sürülmüş olan teoriler ve bu konuda yapılmış olan çalışmalar
  Ön Hazırlık: Ufuk ÖNEN, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
6 Farklı müzik teknolojileri ve Müzik teknolojisi hakkında öne sürülmüş olan teoriler ve bu konuda yapılmış olan çalışmalar
  Ön Hazırlık: Ufuk ÖNEN, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
7 Midi teknolojisinin örneklendirilerek tanımlanması
  Ön Hazırlık: Ufuk ÖNEN, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
8 Midi teknolojisinin örneklendirilerek tanımlanması
  Ön Hazırlık: Ufuk ÖNEN, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio” Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
9 Midi teknolojisinin örneklendirilerek tanımlanması
  Ön Hazırlık: Ufuk ÖNEN, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
10 Midi teknolojisinin örneklendirilerek tanımlanması
  Ön Hazırlık: Ufuk ÖNEN, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
11 Midi teknolojisinin örneklendirilerek tanımlanması
  Ön Hazırlık: Ufuk ÖNEN, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio” Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
12 Bilgisayar ve müzik teknolojisi, müzik programları
  Ön Hazırlık: Ufuk ÖNEN, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
13 Bilgisayar ve müzik teknolojisi, müzik programları
  Ön Hazırlık: Ufuk ÖNEN, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
14 Bilgisayar ve müzik teknolojisi, müzik programları
  Ön Hazırlık: Ufuk ÖNEN, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Leonard, Hal “Digital Home Recording”, Leonard, Hal “Making Music with Samples”, Leonard, Hal “Mind Over MIDI” Leonard, Hal “Production Mixing Mastering With Waves” Leonard Hal “Producing in the Home Studio with Pro Tools” Leonard Hal “Understanding Audio”
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 arasınav 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)