Ders Adı Müzik Biliminde Yöntem I
Ders Kodu MUZ-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Cenk CELASİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Müzikbilimin yöntem ve teknikleri konusunda bilgilenmek Türkiye'de ve Dünya'da müzikbilimin gelişimi konusunda bilgilenmek Tarihsel, sistematik ve karşılaştırmalı müzikbilim konusunda bilgilenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgi, bilim, bilimsel çalışma, bilimsel yöntem ve teknik kavramların ve müzikbilimsel çalışmanın tanımı, Türkiye'de ve Dünya'da müzikbilimsel çalışmaların gelişimi, tarihsel, sistematik ve karşılaştırmalı müzikbilim, müzikbilimde teorik ve analitik metodlar konularında çalışmalar yapmak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilgi, bilim, bilimsel çalışma, bilimsel yöntem ve teknik kavramların ve müzikbilimsel çalışmanın tanımı, Türkiye'de ve Dünya'da müzikbilimsel çalışmaların gelişimi, tarihsel, sistematik ve karşılaştırmalı müzikbilim, müzikbilimde teorik ve analitik metodlar konularında bilgi kazanımı sağlamak.
Dersin Amacı Bilgi, bilim, bilimsel çalışma, bilimsel yöntem ve teknik kavramların ve müzikbilimsel çalışmanın tanımı, Türkiye'de ve Dünya'da müzikbilimsel çalışmaların gelişimi, tarihsel, sistematik ve karşılaştırmalı müzikbilim, müzikbilimde teorik ve analitik metodlar konularında bilgi kazanımı sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilgi’nin tanımlanması ve bilgi çeşitleri, müziksel bilgi
  Ön Hazırlık: Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006 Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997 Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001 SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005 Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985 Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
2 Bilim ve bilimsel bilgi’nin tanımlanması, bilimlerin sınıflandırılması, müzik ve bilimlerin ilişkileri
  Ön Hazırlık: Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006 Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997 Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001 SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005 Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985 Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
3 Bilimsel yöntem
  Ön Hazırlık: Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006 Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997 Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001 SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005 Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985 Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
4 Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma’nın evreleri
  Ön Hazırlık: Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006 Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997 Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001 SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005 Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985 Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
5 Müzikbilimin tanımı ve amacı, ilk müzikbilim çalışmaları
  Ön Hazırlık: Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006 Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997 Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001 SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005 Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985 Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
6 Türkiye’de müzikbilim çalışmaları
  Ön Hazırlık: Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006 Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997 Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001 SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005 Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985 Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
7 Müzikbilim ve diğer bilimler; etnoloji, etnografi kavramları
  Ön Hazırlık: Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006 Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997 Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001 SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005 Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985 Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
8 Müzikbilimin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006 Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997 Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001 SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005 Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985 Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
9 Müzikbilimde tarihsel metod, tarihsel müzikbilim
  Ön Hazırlık: Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006 Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997 Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001 SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005 Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985 Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
10 Sistematik müzikbilim
  Ön Hazırlık: Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006 Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997 Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001 SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005 Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985 Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
11 Karşılaştırmalı müzikbilim, etnomüzikoloji’nin tanımlanması
  Ön Hazırlık: Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006 Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997 Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001 SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005 Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985 Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
12 Etnomüzikolojik çalışmaların farklı ülkelerdeki gelişimi
  Ön Hazırlık: Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006 Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997 Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001 SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005 Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985 Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
13 Müzikbilimde teorik ve analitik metodlar (spekülatif ve pratik gelenekler)
  Ön Hazırlık: Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006 Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997 Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001 SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005 Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985 Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
14 Müzikbilimde teorik ve analitik metodlar (analitik gelenekler)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 5
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 2
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 2
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 5
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 1
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 5
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 5
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 5
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 5
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 5
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 5
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 5
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 1
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 5
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 arasınav 1 final sınavı
Materyal Diğer Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006 Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997 Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001 SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005 Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985 Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)